Velkommen til Langsø SFO & SFO klub
Vi er en kontingentbetalt skolefritidsordning/klub for alle børn på Langsø Friskole fra 0. kl. til 8. kl.

Her på disse sider kan du se lidt om hvad vi tilbyder og forventer!

Personale
SFO og SFO-klubben deles om personalet.
Der vil indimellem stå på mdr. planen hvem, der har ansvaret for de forskellige aktiviteter.
 
I ferier og på skolelukkedage vil der være, så vidt det er muligt, fælles pasning med børnehave- og vuggestue personalet i Langsø Børnehus.

Anne Faber Jensen
SFO/Klub

 

Michael Slot
SFO/KLUB Pædagogmedhjælper

 

Åbningstider

Mandag til torsdag 6.15 – 17.00
Fredag 6.15 – 16.30

Vær opmærksom på, at der ved for sen afhentning udsendes ekstra regning på 250,00 kroner

Priser

Pr. 1.1.2022

SFO og klub (SFO: elever i 0.-3. klasse. Klub: 4.-8. klasse):

  • Alle børn på Langsø Friskole har mulighed for at deltage i skolens fritidsordninger enten SFO eller juniorklubben. Og kan være tilmeldt heldagsplads, morgenplads og eftermiddagsplads i SFO.

Men når du går i 4. kl. eller derover hedder det SFO klub, uanset hvilken løsning du vælger, mest fordi at ungerne syndes at det lyder godt, men også fordi der stopper staten med at give tilskud til os/jer, og forældre betalingen er hele beløbet.

Der kan vælges en ud af nedenstående 5 pakker pr. barn. Taksterne gælder pr. måned i 11 mdr. pr. år

  1. Fuldtids-SFO: 900 kr.
  2. Morgenplads: 300 kr.
  3. Eftermiddagsplads: 650 kr.
  4. Klub tre eftermiddage om ugen: 425 kr.
  5. Kombi: Morgenplads og klub tre eftermiddage om ugen: 725 kr.

Søskenderabat:

  • Der betales fuld pris på første fuldtidsplads og halv pris på efterfølgende fuldtidspladser.
  • Der ydes ikke rabat på klubtilbud og på deltidspladser i SFO.

Feriepasning:

Feriepasningen kan ske i både SFO og Børnehusets regi.

  • Der tilbydes feriepasning for børn, som normalt ikke går i SFO til 350 kr. pr. uge, i uger hvor skolen

er lukket. Dette gælder kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben.

  • Børn som er tilknyttet SFO kan få feriepasning på fuld tid for 150 kr. pr. uge. (Dette gælder kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben)

Busordning:

Langsø Friskole har egen busordning som pt. kun kører til og i Ørumområdet. For børn som er tilknyttet denne ordning betales et SFO-busgebyr på 310 kr. pr mdr. som dækker ophold i SFO til busafgang samt tilskud til busdriften. Børn som kører med bussen, men som ikke er afhængig af SFO til busafgang, betaler ikke SFO-busgebyr. SFO-busgebyret dækker kun for betaling på skoledage. Er der behov for pasning i skoleferie se ovenfor i afsnit om feriepasning.

Friplads:

For både skole og SFO (0.-3. klasse) er følgende gældende.

Der kan være mulighed for at søge om fripladstildeling eller delvis friplads iht. reglerne fra fordelingssekretariatet – se deres hjemmeside: www.fordelingssekretariatet.dk

Der er desuden mulighed for at søge skolens støtteforening om tilskud til betaling af skolepenge – kontakt støtteforeningen herom.

Indmelding/udmelding

Man kan melde sig ind, fra dag til dag, kontakt Anne.

Udmelding og ændring af pasningsordning af SFO’en er løbende mdr. + en mdr. fra modtagelsen af udmeldelsen.

Ved ændring af pasningsordning, spørg Anne. Hvis det er muligt finder vi en løsning der passer jer.

Blanketter fås ved henvendelse til Anne eller på skolens kontor. Ring hvis du er i tvivl.

Registrering /aflevering/afhentning

BØRNEHUS/SKOLEBYGNING:
SFO’en åbner kl. 6.15, i Børnehuset Haugardsvej 4, sammen med børnehaven og vuggestuen.
Klokken 7.00 går vi over i skolebygningen Genvej 3, og er der til skolestart.
Om eftermiddagen er vi på skolen til lukketid kl. 17.00. (Fredag kl. 16.30)

Husk: at parkere bilen på p-pladsen eller Genvej, skolegården er bilfri hele dagen.

VEDR. REGISTRERING:
Vi forventer almindelig takt og tone af børnene, dvs. man siger goddag og farvel til personalet, når man kommer og går. 🙂

Hvis der er en besked når I aflevere jeres barn om morgen, vil vi gerne, at I enten giver besked til personalet eller skriver i SFObogen på skrivepulten. – den står på trappen op til SFO rummet.

Dette kan evt. være, hvis barnet bliver hentet før end det plejer, har en legeaftale, bliver hentet af bedstemor eller selv skal tage bussen hjem. Giv også lyd hvis barnet holder helt fri! I behøver ikke at skrive, hvis alt er som det plejer.

De børn der selv kommer i SFO kan give besked til personalet eller I kan skrive en SMS.

Ønsker I faste aftaler, om andre voksne der må hente dit barn uden forudgående aftale eller lign. som personalet skal hjælpe med, kan dette aftales, kontakt Anne.

Husk, når I henter om eftermiddagen, at spørge om der er noget, der skal ryddes op ude eller inde, før I går hjem. Det er rigtig træls for de sidste børn, altid at skulle rydde alt det hele op. På udedage, tag 10 ting med fra sandkassen – eller kør en cykel ind i garage.

I kraft af børnenes bevægelsesfrihed og vores store inde, og udeareal er det ikke sikkert, at den første voksne I møder kan fortælle, hvor jeres barn opholder sig. Dette skal selvfølgelig ikke afholde jer fra at spørge, hvis I en dag har travlt.

Vi vil gerne opfordre jer alle til at komme og fortælle os med det med det samme, hvis I oplever problemer i SFO’en, eller jeres barn er ked af at komme her. Så vi kan løse evt. problemer i fællesskab.

Vi tror på, at små problemer bedst kan løses ved hurtig og personlig kontakt med både os voksne og børnene.

Kontakt

SFO mobil: 23 40 93 04

Træffes der ikke personale på SFO nummer, må I gerne ringe på skolens tlf. nr. 87 99 93 01 -spørg efter SFO personalet.

Beskeder kan gives mellem kl. 7.00 – 8.30 (morgen SFO) og mellem kl. 13.00 – 16.30. SMS beskeder kan gives på samme nr. Nogen gange er vi optaget af forskellige aktiviter og har ikke tid til at læse sms. Så er det vigtigt, ring! Ellers er reglen for sms beskeder følgende: har man fået en svar sms, er beskeden læst, hvis ikke ring!

Børnene kan ikke benytte telefonen – udover særlige tilfælde – derfor skal legeaftaler og lign., være afklaret hjemmefra. Børnenes egne mobiltelefoner skal blive i deres tasker, og brug af dem er kun tilladt i garderoben, og efter aftale med personalet, bortset fra fredag, hvor børnene må bruge dem til at spille på.

Ferier

SFO’en er lukket på alle helligdage, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, St. Bededag, Grundlovsdag samt  3 uger i sommerferien (uge 28-29-30).

I skolens ferier og på skolelukkedage, har vi åbent efter behov og med tilmelding.

Har man brug for pasning i skoleferien og ikke i forvejen er tilknyttet SFO kan man tilmelde sig til pasning. Henvend jer til personalet i god tid.

SFO’en er åben på alle skoledage. I emneuger og på enkle andre dage åbner SFO’en før eller senere, efter aftale med skolen. I vil få besked i kontornyt fra skolen.

PC-spil & Internetpolitik

SFO’en overholder de aldersanvisninger der gives.Eksempelvis skal man være 13 år for at gå på siden ”Facebook” og være 12 år for at spille ”Sims” ligesom voldige krigs- eller skydespil ikke er tilladte.

Dette gælder også de spillemaskiner børnene har med hjemmefra. Vi har computerdag fredag.

Børnene må spille pc/ps2 ca. 35 minutter om morgenen før skolestart, (Vi slukker maskinerne senest kl. 08.15) og ca. 30-40 min. om eftermiddagen. Det er også KUN PÅ DENNE DAG, at det er tilladt at medbringe egen spillemaskine, nintendo, psp. og lign. Derudover er der alm. SFO dag, leg både inde og ude, boldspil m.m., som børnene har lyst til.

Mad
Vi tilbyder pt. ikke morgenmad til SFO børn, man skal enten have spist hjemmefra eller selv have morgenmad med, som man er velkommen til at spise i vuggestuen eller på skolen. 
 
Ligesom madpakken til 10 + 12 mad ser vi gerne at det er et sundt måltid og ikke chokopops,kindersnitter og lignende. Der er et lille eftermiddagsmåltid til alle SFO/Klub børn, frugt med f.eks. en bolle, ca. kl. 14.00-14.30. 
Aktivitetsplan

Uge/mdr. plan og aktivitetsplaner.

Til hver måned laver vi en aktivitetsplan.

SE DEN PÅ DEN SFO FORSIDEN VED AT KLIKKE MED MUSEN PÅ LINKET.

Derved er I som forældre altid klar over, når vi tager ud af huset eller lign.

Børnene har selv indflydelse på, hvad de vil bruge deres eftermiddagstid på og hjælper med at lave disse planer.

Vi skriver et nyhedsbrev ca. 8-10 gange årligt. Her kan I læse om lidt af det der sker i SFO’en.

SFO UGEPLAN:

MANDAG OG TIRSDAG:

Alm. SFO dag, AKTIV leg både inde og ude, som børnene har lyst til. Vi er som regel ude halvdelen af tiden. Tjek aktiviets kalenderen for hvad der er på planen disse to dage.

ONSDAG:

Kreativ dag. Denne dag vil der de fleste gange være mulighed for at lave flere forskellige kreative ting. Tjek mdr. kalenderen.

TORSDAG:

SOM MANDAG OG TIRSDAG

FREDAG:

Computerdag. Børnene må spille på egen tablet/mobil/pc/ps2 .

Om morgenen slukker vi maskinerne ca. kl. 8.20

Derudover er der almindelig SFO dag, leg både ude/inde, boldspil m.m., som børnene har lyst til.

Det er også kun på denne dag at det er tilladt at medbringe egen ipad/nintendo/tablet og lign. men på eget ansvar.

(Med forbehold for ændringer)

Langsø Bus info

INFO TIL LANGSØBUS BØRN:

Langsø Bus Børn betaler et mindre beløb, end de “normale” SFO børn, der skal dække bla. eftermiddagsmad mm.

Derfor skal de tage med den bus der står på planen om eftermiddagen, og kan ikke blive til lukketid.

Ønsker man hel eftermiddagsplads skal man være tilmeldt dette.

HUSK at tjekke SFO aktivietskalenderen for forskellige aktiveter og ændringer i vores hverdag. Tryk på link nedenfor for at se nyhedsbreve.

HUSK HUSK HUSK

AT GIVE BESKED TIL RICHARD I GOD TID, HVIS BARNET IKKE SKAL MED BUSSEN.

Tilmeld elev

Læs mere

Om Langsø Friskole

Læs mere

Læs de seneste nyheder

Læs mere