Velkommen til Langsø Friskole

Vi er en lille friskole med pt.85 tilmeldt skoleåret 2019-20. Vi skal igang med vores 12. skoleår, hvor vi tilbyder undervisning fra 0.-8. klasse.
Det er besluttet, at skolen tilbyder 9. klasse. Tilmelding hertil skal ske med et års varsel - senest i august måned. Med 9. klasse kan hele grundskoleforløbet således gennemføres på Langsø Friskole.
Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger på adressen: Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele.
 
 

Årskalender 2019/2020

September:
3.9. Forældremøde 6. kl. kl. 19.00-21.00 OBS! Udsat pga sygdom. Se klassesiden. 
4.9. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
4.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
21.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
30.9. SFO-kaffe
 
Oktober:
3.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 41 Emneuge - Get Moving
11.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
23.10. SFO bedsteforældredag
29.10. Åben Skole

Seneste nyt

Arbejdsdag
Husk arbejdsdagen på lørdag
den 21. sep. kl. 9.00-15.00

Dagen er for alle forældre med
børn i børnehuset og skolen.
Der gøres opmærksom på, at
deltagelse i arbejdsdage og
udvalgsarbejdet er en bunden
opgave, som der er mødepligt
til.
Udvalgene kan finde på vores
Hjemmeside her:
____________________
11.9.19
Langsøbussen er
opdateret - få ændringer
i eftermiddagstidspunkter 
Se planen her:
______________________
 
Læsning:
Skolen vil gerne styrke elevernes
læsekompetencer.
Derfor benyttes bl.a.i 0.-6. kl. og støt-
tetimer ALKALÆR systemet til
læsning.
Se mere om ALKALÆR HER
______________________________________
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk