Indmeldelsesblanket skole – børnehus samt div. samtykker: skole
Indmeldelsesblanket SFO: SFO
Udmeldelse eller ændringer skole, SFO eller børnehus: her

Gå til kontakt os
Venteliste og optag

På Langsø Friskole er tryghed og nærhed  samt tid til den enkelte elev, nogle at de områder vi vægter højt. Derfor holder vi også fast i at være en lille skole med alle de fordele, det giver i forhold til at understøtte ovennævnte.

De betyder konkret, at vi sigter efter, at vores klasser eller stamhold ligger på omkring 22 elever, dog kan vi i særlige tilfælde optage flere på de enkelte hold. Dette afhængig af elevsammensætningen i klassen eller stamhold og under hensyntagen til elevens faglige og sociale formåen.

Vi har de senere år oplevet en stadig stigende søgning til vores skole og derfor har derfor udarbejdet nedenstående oversigt med evt. ledige pladser.

Venteliste
0.-1. klasse      Frit optag      
2.-3 klasse      Frit optag 
4.-5. klasse     Venteliste
6. klasse         Frit optag
7.-8. klasse     Frit optag

Optag på Langsø Friskole

1) Ved venteliste optages søskende  til nuværende elever før andre.

2) Ved venteliste optages elever fra opland – nærområdet før andre.

Tilmeld elev

Læs mere

Om Langsø Friskole

Læs mere

Læs de seneste nyheder

Læs mere