Vision

VISION: 

Langsø Friskole og Børnehus vil være det fortrukne valg for alle forældre i Vammen og omegn til deres børn. Både når det drejer sig om daginstitution og skole fra 0.-9. klasse.

Fokuspunkter for skoleåret 2020-2021:
For skoleåret 20-21 har skolens bestyrelse opsat tre fokuspunkter:
• Fokus på kommende 9. klasse.
• Fysiske rammer.
• Forældreinddragelse
 
1) Etablering af 9. klasse
Der har fra skolens start været planer for, at når der var tilslutning for oprettelse af 9. klasse, ville arbejdet med dette igangsætes. Der er for skoleåret 21-22 givet forhåndstilsagn fra nogle elerver/forældre om ønske om at fortsætte i 9. klasse på Langsø Friskole. Derfor har der i foråret 2020 bl.a. været afholdt forældremøde om, om vi ved evt. opettelse af 9. klasse skal være prøve- eller prøvefri skole. Denne debat pågår stadig. Bestyrelsen har dog udmeldt, at stillingtagen til 9. kl. vi blive udmeldt i foråret 21 herunder også spørgsmålet om prøve. 
 
2) De fysiske rammer
Der er igangsat et arbejde med at få lavet en ”masterplan” for vores huse og udeområder. Denne plan skal danne grundlag for de kommende års prioriteringer af, hvordan vi vil renovere og udbygge vores institution. Det bliver en langsigtet plan, som skal gøre det muligt, i etaper, at gennemføre vores ønsker alt efter økonomi og behov. Det kan være, der bliver brug for at trække på ekspertise i forældregruppen og som ved tidligere større byggerier at nedsætte ad hoc-udvalg. 
Første trin i denne plan er at gøre gymnastiksalen brugelig hele året hvilket bl.a. betyder isolering af den.
Der skal også ifbm. evt. etablering af 9. klsaae tænkes på de udfordringer det giver ift. plads og faglokaler (f.eks. fysik)

3) Forældreinddragelse
Skolen er på vej ind i det 13. skoleår. En ting er sikker, der er altid noget at tage fat i. Dette uagtet om vi tænker på administrative eller praktiske opgaver. I de første 12 år har vi løst talrige opgaver. Det har altid været muligt at mobilisere kræfter til af få løst de praktiske opgaver, og det er vigtigt det fortsætter. Nogle gange har det dog været vanskeligt at "stille hold". Det er derfor vigtigt, at vi ikke slider "Tordenskjolds Soldater" op, men sørger for at alle tager hver sin andel af opgaverne. Antallet af opgaver vil til en hver tid være nogenlunde konstant, med udsving omkring de større projekter der skal udføres. Bestyrelsen har igen valgt at fokusere yderligere på at få så mange forældre som muligt til at deltage i dette forpligtende fællesskab. Alle forældre har ved indskrivning af deres børn i skole eller børnehus forpligtet sig til at deltage i de fælles opgaver. Heldigvis deltager også flertallet af familier, og det er præcis det, vi gerne vil sikre fortsætter, samt opfordre alle forældre, som har vanskeligt ved at få prioriteret disse opgaver tilstrækkeligt til at deltage fremadrettet. Jo flere som støtter op, jo nemmere og mere overskueligt bliver det for alle. Det er ikke bunker af timer, der kræves af den enkelte. Bestyrelsen er meget bevidst om og accepterer, at ikke alle kan præstere det samme. Det er dog vigtigt, at alle deltager med det man kan. Det er jo det man har forpligtet sig til og også det eneste rimelige for alle "de andre".


 
red. 01.08.20.
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk