Vision

VISION: 

Langsø Friskole og Børnehus vil være det fortrukne valg for alle forældre i Vammen og omegn til deres børn. Både når det drejer sig om daginstitution og skole fra 0.-9. klasse.

Fokuspunkter for skoleåret 2019-2020:
Fokusområderne er delt i to grupper opsat af hhv. skolens bestyrelse og lærergruppen.

For bestyrelsen er flg. to fokusområder
1) Forældreengagement og forældrearbejde
Skolen er på vej ind i det 12. skoleår. En ting er sikker, der er altid noget at tage fat i. Dette uagtet om vi tænker på administrative eller praktiske opgaver. I de 11 år har vi løst talrige opgaver, det har altid været muligt at mobilisere kræfter til af få løst de praktiske opgaver, og det er vigtigt det fortsætter. Nogle gange har det dog været vanskeligt at "stille hold". Det er derfor vigtigt, at vi ikke slider "Tordenskjolds soldater" op, men søger for at alle tager hver sin andel af opgaverne. Antallet af opgaver vil til en hver tid være nogenlunde konstant, med udsving omkring de større projekter der skal udføres.

2) Bestyrelsen har i foråret 2019 valgt at fokusere yderligere på at få så mange forældre som muligt til at deltage i dette forpligtende fællesskab. Alle forældre har ved indskrivning af deres børn i skole eller børnehus forpligtet sig til at deltage i de fælles opgaver. Heldigvis deltager også flertallet af familier, og det er præcis det, vi gerne vil sikre fortsætter, samt opfordre alle forældre, som har vanskeligt ved at få prioriteret disse opgaver tilstrækkeligt til at deltage fremadrettet. Jo flere som støtter op, jo nemmere og overskueligt bliver det for alle. Det er ikke bunker af timer der kræves af den enkelte. Bestyrelsen er meget bevidst om og accepterer at ikke alle kan præstere det samme. Det er dog vigtigt at alle deltager med det man kan. Det er jo det man har forpligtet sig til og også det eneste rimelige for alle "de andre".

For lærergruppen:
1) Valgfag I 7.- 8. kl. Vi skal ifbm. ny lovændring, tilbyde valgfag med prøve i 8. klasse i mindst et af de praksis/musiske fag. Det betyder, at de elever, som efter sommerferien starter i 7. klasse, skal til prøve, når de slutter 8. klasse i et af de valgfag, som skolen tilbyder. For eleverne udbydes billedkunst og madkundskab. Valget er bindende, så det skal gøres med omhu. I tilfælde af få tilmeldinger til et af valgfagene, kan skolen beslutte ikke at tilbyde dette, og alle skal så have det ene fag, som bliver udbudt.

2) Fokus på læsning og de praksis/musiske fag. Vi vil fortsætte vores fokus på læsning gennem både ALKALÆR, men også suppleret med læsesystemer tilpasset den enkelte elev. Vi fortsætter med læsescreening, så vi mest muligt sikre os at opfange læseproblematikker hurtigst muligt. Hertil har vi til det kommende skoleår planlagt året med mulighed for støtte til klasser gennem tolærerordning, og ekstra kursustimer til de elever som måtte have behov for det.
 
red. 8.7.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk