Visioner

VISION: 

Langsø Friskole og Børnehus vil være det fortrukne valg for alle forældre i Vammen og omegn til deres børn. Både når det drejer sig om daginstitution og skole fra 0.-9. klasse.

 
FOKUSPUNKTER FOR 2019-20
 
For skole gælder:
1) Valgfag
I 7.- 8. kl. vi skal ifbm. ny lovændring tilbyde valgfag med prøve i 8. klasse. Det betyder, at de elever, som efter sommerferien starter i 7. klasse skal til prøve, når de slutter 8. klasse, i et af de valgfag som skolen tilbyder. For eleverne udbydes billedkunst og madkundskab. 

2) Fokus på læsning og de praksis/musiske fag
Vi vil fortsætte vores fokus på læsning gennem først og fremmest ALKALÆR suppleret med læsesystemer tilpasset den enkelte elev. Vi fortsætter med læsescreening, så vi mest muligt sikre os, at opfange læseproblematikker hurtigst muligt. Hertil har vi til det kommende skoleår planlagt året med mulighed for støtte til klasser gennem tolærerordning og ekstra kursustimer til de elever som måtte have behov for det.

Forældregruppen i både skole og børnehus 
Forældreengagement og forældrearbejde
 
red 8.7.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk