Visioner

SIDEN ER UNDER REDIGERING

VISION: 

Langsø Friskole og Børnehus vil være det fortrukne valg for alle forældre i Vammen og omegn til deres børn. Både når det drejer sig om daginstitution og skole fra 0.-9. klasse.

 
FOKUSPUNKTER FOR 2017/18
Vi vil arbejde videre med udvikling af vores profilfag i undervisningen
  • Linjerne er ”Musik/drama”, ”Idræt/udeliv”, ”Kreativværkstede” 
  • Læseundervisning og Alkalær - læsning

Årligt gennemføres visionsarbejde og ifbm. dette udpeges fokusområder for det kommende skoleår. Dette arbejde omfatter:

  • Opfølgning/evaluering på sidste periodes fokus/indsatsområder
  • Vision revurderes
  • Fastlæggelse af fokus/indsatsområder for kommende periode
 
red5.9.17
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk