Venteliste og optag

På Langsø Friskole er tryghed og nærhed  samt tid til den enkelte elev, nogle at de områder vi vægter højt.
Derfor holder vi også fast i at være en lille skole med alle fordele, det giver i forhold til at understøtte ovennævnte.
 
De betyder konkret, at vi sigter efter, at vores klasser eller stamhold ligger på omkring 20 elever, dog kan vi i særlige tilfælde optage op til 22 elever. Dette dog afhængig at elevsammensætningen i klassen eller stamhold og under hensyntagen til elevens faglige og sociale formåen.
 
Vi har de senere år oplevet en stadig stigende søgning til vores skole og derfor har vi pt. venteliste og kun få ledige pladser på nogle klassetrin og stamhold.
 
Venteliste
0.-1.klasse     Frit optag       
2. klasse        Max. 3 ledige pladser  
3. klasse        Frit optag
4. klasse        Max. 4 ledig plads
5.-6.klasse     Max. 1 ledig plads
7.-8. klasse    Frit optag
      
 
Optag på Langsø Friskole
1) Ved venteliste optages søskende  til nuværende elever før andre.
2) Ved venteliste optages elever fra opland - nærområdet før andre.
 
red13.12.17
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk