Venteliste og optag

På Langsø Friskole er tryghed og nærhed  samt tid til den enkelte elev, nogle at de områder vi vægter højt.
Derfor holder vi også fast i at være en lille skole med alle de fordele, det giver i forhold til at understøtte ovennævnte.
 
De betyder konkret, at vi sigter efter, at vores klasser eller stamhold ligger på omkring 22 elever, dog kan vi i særlige tilfælde optage flere på de enkelte hold. Dette afhængig af elevsammensætningen i klassen eller stamhold og under hensyntagen til elevens faglige og sociale formåen.
 
Vi har de senere år oplevet en stadig stigende søgning til vores skole og derfor har derfor udarbejdet nedenstående oversigt med evt. ledige pladser.
 
Venteliste
0.-1.klasse     Frit optag       
2.-3 klasse     Frit optag  
4.-5. klasse    Venteliste
6. klasse        Frit optag
7.-8. klasse    Frit optag
     
Optag på Langsø Friskole
1) Ved venteliste optages søskende  til nuværende elever før andre.
2) Ved venteliste optages elever fra opland - nærområdet før andre.
 
 
/red.01.10.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk