Velkommen

Vi er en lille friskole med pt. 90 elever tilmeldt skoleåret 2021-22. Vi skal i gang med vores 14. skoleår, hvor vi tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.

Det er besluttet at tilmelding til 9. klasse skal ske med et års varsel, dvs. i august måned året før start i 9.

Med 9. klasse på Langsø Friskole kan hele grundskoleforløbet således gennemføres på Langsø Friskole med afsluttende prøve.
 
Skolen har til huse i bygningerne på adressen Genvej 3, og Børnehuset på Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele.

Langsø Friskole er inspireret af den Grundtvig-Koldske friskoletradition. Vi vægter læring, trivsel, samarbejde og sundhed samtidig med, at det faglige altid er i højsæde. Hertil kommer, at vi vægter de gamle dyder som det at være ambitiøs, have selvdisciplin, være grundig, være pligtopfylden og vise flid og ikke mindst at være en god kammerat. Hertil vil vi også have særlig fokus på hvordan eleverne opfører sig ud fra ordene:

"Det er måden hvorpå vi omgås hinanden, som viser, at vi har en god skole, og som er fundamentet for god læring".

Vi er en skole, som tager udgangspunkt i den enkelte elev, elevernes forskelligheder og det faglig niveau, således eleverne oplever størst mulig glæde og succes.

Vi mener, at trivsel er en af forudsætningerne for god læring, og derfor forventes et tæt og gensidig samarbejde mellem skole og hjem. Skolen skal være et trygt sted for alle.

Hertil er vi en skole, som fremmer det sunde barn både fysisk og psykisk. Det betyder, at vi har fokus på sundhed for både krop og hoved.

Som forældre får du reel indflydelse på dit barns skolegang som en del af et forpligtende fællesskab.
 
 
Langsø Friskole
En mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af vores skole kan findes her
 
/red.03.07.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk