Velkommen

Vi er en lille friskole med pt. 92 elever tilmeldt skoleåret 2018/19. Vi er i gang med vores 11. skoleår, hvor vi tilbyder undervisning fra 0.-8. klasse.

Det er besluttet at skolen tilbyder 9. klasse. Tilmelding hertil skal ske med et års varsel, dvs. i august måned året før start i 9.

Med 9. klasse på Langsø Friskole kan hele grundskoleforløbet således gennemføres på Langsø Friskole.
 
Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger på adressen Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele.

Langsø Friskole er inspireret af den Grundtvig-Koldske friskoletradition. Vi vægter læring, trivsel, samarbejde og sundhed samtidig med, at det faglige altid er i højsæde.  Hertil kommer at vi vægter de gamle dyder som det at være ambitiøs, have selvdisciplin, være grundig, være pligtopfylden og vise flid og ikke mindst at være en god kammerat. Hertil vil vi også have særlig fokus på hvordan eleverne opfører sig ud fra ordene: "Det er måden hvorpå vi omgås hinanden, som viser, at vi har en god skole, og som er fundamentet for god læring".

 Som særlige tilbud har vi dansk og matematik organiseret gennem holddeling. Danskdelen arbejder ud fra ALKALÆR-systemet med styrkelse aflæsning som hoved mål. ALKALÆR står at "alle kan lære at læse" For ming i alle grundprincipperne som vægtes.

Vi er en skole, som tager udgangspunkt i den enkelte elev, elevernes forskelligheder og det faglig niveau, således eleverne oplever størst mulig glæde og succes.

Vi mener, at trivsel er en af forudsætningerne for god læring, og derfor forventes et tæt og gensidig samarbejde mellem skole og hjem. Skolen skal være et trygt sted for alle.

Hertil er vi en skole, som fremmer det sunde barn både fysisk og psykisk. Det betyder, at vi har fokus på sundhed for både krop og hoved.

Som forældre får du reel indflydelse på dit barns skolegang som en del af et forpligtende fællesskab.
 
Langsø Friskole - en beskribelse

En mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af vores skole kan findes her

 
red22.08.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk