Vedtægter samt bilag

Skolens vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. nov. 2009. Vedtægten er godkendt i ministeriet den 27. maj 2010. Vedtægten er lagt på skolens hjemmeside den 4. juni 2010

I forbindelse med to ekstraordinært afholdte generalforsamlinger hhv. den 3. dec 2014 og den 8. jan. 2015 har generalforsamlingerne besluttet at ændre ordlyden i vedtægterne for Langsø Friskole §1 således, at skolen både kan drive børnehave og vuggestue. Ordlyden er herefter således:

Skolens navn er “ Den selvejende institution Langsø Friskole.”
Skolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution.
Skolen er oprettet i 2007 med henblik på start af undervisningsvirksomhed 1. august 2008. Der drives daginstitution i.h.t Friskolelovens § 36 og dagtilbudslovens §20 efter aftale med Viborg kommune.

I forbindelse med ordinær generalforsamling hhv. den 24.4.18 og igen den 24.4.19 er der vedtaget ny ordlyd for skolens værdigrundlag i §2 stk. 3

Ordlyden er herefter:

2 Stk.3.
Institutionens formål er i øvrigt at udøve skole- og pædagogiskvirksomhed på følgende værdigrundlag:

 1. Langsø Friskole og Børnehus bygger på traditionelle friskoleværdier med afsæt i den Grundtvig-Koldske skoletradition herunder de demokratiske værdier – samtale og respektfor hinanden.
 2. Undervisningen og samvær på skolen og i børnehuset tager udgangspunkt i fællesskabet og tager afsæt i den relationsbårne pædagogik.
 3. Vores skole og børnehus bygger på et aktivt, involverende og forpligtende gensidigt samarbejde med klare rammer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
 4. Undervisningen og det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og børnenes forskelligheder samt deres faglige udviklingsniveau, så lysten og glæden ved at lære fremmes.
 5. Vi sigter mod at udvikle ”det hele menneske” med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn har. Vi vægter sundhed, mentalt såvel som fysisk.
 6. Vi vil være en skole og et børnehus hvor børn udvikler selvværd og selvtillid, og lærer at tage ansvar for sig selv og egne handlinger, så barnet herved lærer, at skabe sit eget liv.
 7. Det er desuden skolens og børnehusets ønske, at være en moderne og tryg institution.

Se/hent vedtægter her: Vedtægter marts 2010.pdf

Bilag til vedtægt ifbm. drift af vuggestue og børnehave: Bilag

Holdsammensætning 2023-2024

Download holdsammensætning 2023-2024: 

HOLDSAMMENSÆTNING 2023-2024 (1)

 

Skemaer

Download skemaer for 2023-2024:

 

Undervisning på Langsø Friskole

Undervisningen på Langsø Friskole tager i alle fag udgangspunkt i Fælles Mål. Det betyder, at Langsø Friskole tilbyder de samme fag, som folkeskolen er forpligtet på, og lever op til de mål, der er beskrevet i Fælles Mål. Udover de fag, der er lagt i skema, tilbyder Langsø Friskole også undervisning i: 

 • Færdelslære
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse (vi har et tæt samarbejde med vores UU-vejleder)
 • Svømning

I 7.-9. klasse skal eleverne vælge et valgfag. På Langsø Friskole har vi besluttet at udbyde Håndværk/design og madkundskab. Hvis der ikke er nok tilmeldte til et af fagene, udbydes kun det ene. I skoleåret 22/23 er begge fag udbudt. 

 

Årskalender 22/23

August: 

6.8: Første skoledag

23.8-25.8: Lejrskole

26.8: Skole lukket, SFO åben

September:

7.9: Forældremøde 2.-3. klasse kl. 17

8.9: Forældremøde 4.-5. klasse kl. 19

13.9: Forældremøde 6.-7. klasse kl. 19

14.9: Forældremøde 8.-9. klasse kl. 19

15.9: Forældremøde 0.-1. klasse kl. 19

17.9: Fælles arbejdsdag kl. 9-15

Oktober:

Uge 41: Idrætsemneuge

14.10: Skolernes motionsdag. Mødetid kl. 8.30-12.00

Uge 42: Efterårsferie

November:

7.11: Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00

19.11: Julemarked

25.11: Juleklippedag. Mødetid kl. 8.30-12.35

Uge 48: Emneuge. Teater og trivsel

29.11: SSP-besøg i 6.-7. klasse. Forældremøde kl. 17.00-18.30

December:

1.12: Skolefest med teaterforestilling

21.12: Juleafslutning. Mødetid kl. 8.30-12.00

22.12-03.1: Juleferie

Januar: 

5.1: Skole-hjem-samtaler 0.-1. klasse

9.1: Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse

10.1: Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse

10.1: Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse

11.1: Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse

12.1: Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse

17.1: Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse

18.1: Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse

24.1: Skole-hjem-samtaler 8.-9. klasse

Februar: 

Uge 6: Emneuge. Naturfag

Uge 7: Vinterferie

20.2: Fastelavn. Mødetid kl. 8.30-13.20

Marts:

April:

1.4-10.4: Påskeferie

13.4: Åben skole

15.4: Arbejdsdag. Alle forældre deltager

Uge 16: Projektuge

Maj:

5.5: Store bededag. Skole lukket

18.5: Kristi himmelfartsdag. Skole lukket

19.05: Skole + SFO lukket

29.5: 2. pinsedag. Skole lukket

Uge 22: Emneuge -AFLYST

Juni:

1.6: Lokaldyst og sponsorløb

5.6: Grundlovsdag. Skole + SFO lukket

22.6: Fælles sommerafslutning for alle kl. 17.30-20.30

23.6: Sidste skoledag. Mødetid kl. 8.30-12.00

Skolen er lukket i ugerne 26+27+28+29+30+31+32

SFO’en er lukket i ugerne 28+29+30

August: 

12.08: Første skoledag i skoleåret 23/24. Kl. 9-12

29-31 august Lejrskole 

 

Forretningsorden skolen

Bestyrelses forretningsorden kan findes på nedenstående link:
Se/hent forretningsorden. Forretningsorden 9.4.2015

Forretningsorden børnehus: download her

Værdigrundlag

Institutionens formål er i øvrigt at udøve skole- og pædagogiskvirksomhed på følgende værdigrundlag:

 1. Langsø Friskole og Børnehus bygger på traditionelle friskoleværdier med afsæt i den Grundtvig-Koldske skoletradition herunder de demokratiske værdier – samtale og respektfor hinanden.
 2. Undervisningen og samvær på skolen og i børnehuset tager udgangspunkt i fællesskabet og tager afsæt i af den relationsbårne pædagogik.
 3. Vores skole og børnehus bygger på et aktivt, involverende og forpligtende gensidigt samarbejde med klare rammer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
 4. Undervisningen og det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og børnenes forskelligheder samt deres faglige udviklingsniveau, så lysten og glæden ved at lære fremmes.
 5. Vi sigter mod at udvikle ”det hele menneske” med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn har. Vi vægter sundhed, mentalt såvel som fysisk.
 6. Vi vil være en skole og et børnehus hvor børn udvikler selvværd og selvtillid, og lærer at tage ansvar for sig selv og egne handlinger, så barnet herved lærer, at skabe sit eget liv.
 7. Det er desuden skolens og børnehusets ønske, at være en moderne og tryg institution

Etisk Målsætning:
Social ansvarlighed er derfor en helt central værdi for os.
Vores etiske målsætning har vi formuleret således:

På Langsø Friskole ønsker vi at behandle hinanden på en omsorgsfuld og troværdig måde. Vi anser det derfor for vigtigt, at vi viser hinanden tillid og respekt og at den daglige dialog hviler på et forpligtende, ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde.

Institutionens formål er i øvrigt at udøve skole- og pædagogiskvirksomhed på følgende værdigrundlag:

 1. Langsø Friskole og Børnehus bygger på traditionelle friskoleværdier med afsæt i den Grundtvig-Koldske skoletradition herunder de demokratiske værdier – samtale og respektfor hinanden.
 2. Undervisningen og samvær på skolen og i børnehuset tager udgangspunkt i fællesskabet og tager afsæt i af den relationsbårne pædagogik.
 3. Vores skole og børnehus bygger på et aktivt, involverende og forpligtende gensidigt samarbejde med klare rammer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
 4. Undervisningen og det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og børnenes forskelligheder samt deres faglige udviklingsniveau, så lysten og glæden ved at lære fremmes.
 5. Vi sigter mod at udvikle ”det hele menneske” med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn har. Vi vægter sundhed, mentalt såvel som fysisk.
 6. Vi vil være en skole og et børnehus hvor børn udvikler selvværd og selvtillid, og lærer at tage ansvar for sig selv og egne handlinger, så barnet herved lærer, at skabe sit eget liv.
 7. Det er desuden skolens og børnehusets ønske, at være en moderne og tryg institution

Etisk Målsætning:
Social ansvarlighed er derfor en helt central værdi for os.
Vores etiske målsætning har vi formuleret således:

På Langsø Friskole ønsker vi at behandle hinanden på en omsorgsfuld og troværdig måde. Vi anser det derfor for vigtigt, at vi viser hinanden tillid og respekt og at den daglige dialog hviler på et forpligtende, ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde.

Fokusområder 2021-2022

Følgende fokusområder er vedtaget af bestyrelsen d. 04.05.21 for både skole og børnehus:
– Udvikling
– Samarbejde
– Økonomi
– Udvikling

Herunder bl.a. 9. klasse

– Samarbejde
– forældresamarbejde/den god kommunikation
– Organisation og beslutningsstruktur
– Økonomi
– Budgetstyring

Vision

Langsø Friskole og Børnehus vil være det fortrukne valg for alle forældre i Vammen og omegn til deres børn. Både når det drejer sig om daginstitution og skole fra 0.-9. klasse.

Fokuspunkter for skoleåret 2020-2021:

For skoleåret 20-21 har skolens bestyrelse opsat tre fokuspunkter:

 • Fokus på kommende 9. klasse.
 • Fysiske rammer.
 • Forældreinddragelse

1) Etablering af 9. klasse
Der har fra skolens start været planer for, at når der var tilslutning for oprettelse af 9. klasse, ville arbejdet med dette igangsætes. Der er for skoleåret 21-22 givet forhåndstilsagn fra nogle elerver/forældre om ønske om at fortsætte i 9. klasse på Langsø Friskole. Derfor har der i foråret 2020 bl.a. været afholdt forældremøde om, om vi ved evt. opettelse af 9. klasse skal være prøve- eller prøvefri skole. Denne debat pågår stadig. Bestyrelsen har dog udmeldt, at stillingtagen til 9. kl. vi blive udmeldt i foråret 21 herunder også spørgsmålet om prøve.

2) De fysiske rammer

Der er igangsat et arbejde med at få lavet en ”masterplan” for vores huse og udeområder. Denne plan skal danne grundlag for de kommende års prioriteringer af, hvordan vi vil renovere og udbygge vores institution. Det bliver en langsigtet plan, som skal gøre det muligt, i etaper, at gennemføre vores ønsker alt efter økonomi og behov. Det kan være, der bliver brug for at trække på ekspertise i forældregruppen og som ved tidligere større byggerier at nedsætte ad hoc-udvalg.

Første trin i denne plan er at gøre gymnastiksalen brugelig hele året hvilket bl.a. betyder isolering af den.

Der skal også ifbm. evt. etablering af 9. klsaae tænkes på de udfordringer det giver ift. plads og faglokaler (f.eks. fysik)

3) Forældreinddragelse
Skolen er på vej ind i det 13. skoleår. En ting er sikker, der er altid noget at tage fat i. Dette uagtet om vi tænker på administrative eller praktiske opgaver. I de første 12 år har vi løst talrige opgaver. Det har altid været muligt at mobilisere kræfter til af få løst de praktiske opgaver, og det er vigtigt det fortsætter. Nogle gange har det dog været vanskeligt at “stille hold”. Det er derfor vigtigt, at vi ikke slider “Tordenskjolds Soldater” op, men sørger for at alle tager hver sin andel af opgaverne. Antallet af opgaver vil til en hver tid være nogenlunde konstant, med udsving omkring de større projekter der skal udføres. Bestyrelsen har igen valgt at fokusere yderligere på at få så mange forældre som muligt til at deltage i dette forpligtende fællesskab. Alle forældre har ved indskrivning af deres børn i skole eller børnehus forpligtet sig til at deltage i de fælles opgaver. Heldigvis deltager også flertallet af familier, og det er præcis det, vi gerne vil sikre fortsætter, samt opfordre alle forældre, som har vanskeligt ved at få prioriteret disse opgaver tilstrækkeligt til at deltage fremadrettet. Jo flere som støtter op, jo nemmere og mere overskueligt bliver det for alle. Det er ikke bunker af timer, der kræves af den enkelte. Bestyrelsen er meget bevidst om og accepterer, at ikke alle kan præstere det samme. Det er dog vigtigt, at alle deltager med det man kan. Det er jo det man har forpligtet sig til og også det eneste rimelige for alle “de andre”.

Bestyrelsen

Generalforsamling afholdt 27.04.2023
Husk, alle bestyrelsesmøder er åbne for skolekredsmedlemmer – undtaget i personsager.

Formand:
David Munk-Bogballe (Forældrekredsvalgt 2021) – PR-udvalg
Tlf.:  30 39 85 02
mail: DavidMB@langsoe-friskole.dk

Næstformand

Ronni Hørlyk  (Forældrkredsevalgt 2022) – områdeudvalg
Tlf.: 28 71 15 02
mail: ronni@langsoe-friskole.dkestyrelsesmedlem:

Kasserer
Jan Johannesen (Skolekredsvalgt 2020)
Tlf.: 87 33 28 30
mail: Jan@langsoe-friskole.dk

Sekretær
Maj-Brit Givskov (Skolekredsvalgt 2023) – rengøringsudvalg
Tlf.: 61 40 85 25
mail: maj-brittg@langsoe-friskole.dk

Bestyrelsesmedlem
Jehan Ettema (Skolekredsvalgt 2021) 
Tlf.: 51 42 02 12
mail: jahan@langsoe-friskole.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Lange (Skolekredsvalgt 2020) – arrangementsudvalg
Tlf.: 98 88 38 78 mobil: 40 46 64 62
mail: morten@langsoe-friskole.dk

Bestyrelsesmedlem
Jane Sundstrup (skolekredsvalgt 2023) 
Tlf.: 20625428
mail: 

Suppleanter:

1. suppleant
Jesper  Heltzen (Skolekredsvalgt 2023) – It udvalg
Tlf.: 51 80 40 04
mail: Jesper@langsoe-friskole.dk

1. Suppleant
Julie Hammer(Forældrekredsvalgt 2023) – bygningsudvalg
Tlf.: 60 15 20 65
mail: Julie@langsoe-friskole.dk

2. Suppleant
Charlotte Baden (Forældrekredsvalgt 2023)

Elevrådet

Vi vægter børnenes stemme højt på Langsø Friskole, og det er derfor vigtigt for os, at elevrådets arbejde er synligt. Vores elevråd består af én elev fra hver årgang fra 4.-9. klasse, og der er dermed 6 medlemmer af elevrådet, som hver har en suppleant. Der vil blive afholdt elevrådsmøde ca. en gang om måneden, og de vil have ordet til morgensamling den efterfølgende mandag. Referater fra elevrådsmøderne kan læses her. 

Referat fra elevrådsmøde d. 02.11.22: Elevrådsmøde d. 02.11.22

Referat fra elevrådsmøde d. 13.11.22: Elevrådsmøde d. 23.11.22

PPR/SSP og tand- og sundhedspleje

Langsø Friskole yder samme tilbud som offentilge skoler gennem PPL (pædagogisk, psykologisk rådgivning) og på sundheds, social- og ungdomsområdet ved tilknytning af flg. fagpersomer:

Psykolog
Helle Raj Storm
Børn og unge
Familie og Rådgivning – PPL
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 23399648
Mail: hrh@viborg.dk

Logopæd
Anja Marentha Ross Petersen
Direkte tlf.: 20 12 16 99
Børn & Unge
Familie og Rådgivning – PPL
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Talehørekonsulent
Louise Fruergaard Kristensen
Børn & Unge
Familie og Rådgivning – PPL
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. nr.: 29403832
Mail: lofk@viborg.dk

Læsekonsulent
Lenette Krathmann Jensen
Børn & Unge
Familie og Rådgivning – PPL
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 29 40 44 95
Mail: lej@viborg.dk
Fagområde: Læsning

Sundhedsplejerske
Tine Pilgaard
(Else Marie Thorsen 87877703
etho@viborg.dk)
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 77 42
Mail: tpi@viborg.dk

Skoletandpleje
Der vælges egen tandlæge. Se mere herom på Viborg Kommunes hjemmesinde under borger. 

Journalist/SSP-konsulent
Louise Brandstrup
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Vestervangsvej 4, 8800 Viborg
Tlf. nr.: 87 87 10 61
Mobil nr.: 30 76 20 82
Mail: lb1@viborg.dk

Uddannelsesvejleder
Winnie Vestfal Blaabjerg
Jobcenter Job og Unge Team Unge 1
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 44 53
Mail: wib@jobcenterviborg.dk

Skolebus/transport

Langsø Friskole tilbyder transport med offentlige bus til- og fra skole.
Busrute nr. 64 kører mellem Viborg og Hobro via Vammen. Busser kommer næsten lige til døren.

Hvis der skulle være eventuelle problemer med transporten, så kontakt kontoret.

Regler ift. transport og støtte følger Fordelingssekretariatets principper og regler

Der tilbydes ikke transport til skolens fritidsordning. Skolebus – 64’eren. Kun til forældre som har børn, der kører med 64’eren

Elever, der kører med de offentlige busser, skal fremover bruge rejsekort, rejsekort-personligt-barn – se mere her: http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/sammenlign-rejsekort/rejsekort-personligt.aspx

I skal selv anskaffe rejsekortet. Se her på flg. link hvordan: https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/rejsekort.aspx

Nærmeste salgssted er Viborg Station, og der skal medbringes legitimation og et vellignende pasfoto. Rejsekortet kan også købes online på flg. link:  http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/barn/rejsekort-personligt.aspx

Da eleverne sikkert også skal bruge deres rejsekort i fritiden, refunderer skolen beløb, som ved udskrift kan dokumenteres er brugt til skolekørsel. Udskrift afleveres på kontoret og udskrift kan findes under selvbetjeningen på rejsekort.dk under menupunktet ’Mine rejser’.

Her kan ses rejser for den seneste uge, den seneste måned eller flere måneder tilbage i tid. Beløb brugt på skoletransport refunderes af skolen og indbetales på jeres konto. Husk at oplyse jeres bankkonto. I skal selv stå for “optankning” af rejsekortet.

Hvis spørgsmål hertil kontakt kontoret.

Udvalg

Udvalgsarbejde på Langsø Friskole
Som forældre til børn på Langsø Friskole og Børnehus bliver man naturligt del af det fællesskab, som er grundlaget for vores skole og Børnehus – med andre ord det er forældrenes skole og børnehus.

Derfor er det besluttet, at alle familier skal bidrage til skolens og børnehusets drift gennem deltagelse i arbejdsudvalg. Motivet herfor er flersidet. F.eks. at forældrene engageres i børnenes ”arbejdsplads” og at forældrene får lært hinanden at kende gennem fælles arbejdsprojekter i skolen og i børnehuset. Hertil kommer den økonomiske sparede del som en vigtig del at driften.

Arbejdes omfanget er ikke stort og alle bidrager med det de kan.
Typisk for mange af udvalgene er, at de mødes 4-6 gange om året svarende til to weekenders fuld arbejde og yder et stykke frivilligt arbejde.

Man har, som ny forældre, mulighed for at ønske et udvalg og ønskerne vil, så vidt det er muligt, efterkommes.

Se folder om udvalgsstruktur og baggrunden herfor: her

Vi har i skoleåret 2022-23 følgende udvalg:
Rengøringsudvalget: som typisk laver ekstra rengøringsopgaver, når det er nødvendigt.
Bemærk: Den daglige rengøring varetages af ansat personale.

Områdeudvalg: tager sig af at slå græsset, klippe hæk, holde bede, tilsyn af legeplads og multibane mv.

Bygningsudvalg: sørger for diverse vedligeholdelsesmæssige opgaver som f.eks. rep. af hegn, tømning af tagrender, vedligeholdelse af inventar mv.

Arrangementsudvalg: som søger for forplejning og planlægning af arrangementer på skole og i børnehave så som første skoledag, julefest mm.

IT udvalget:
Sikre at skolens it-udstyr fungere. Samt supportere lærer og skoleleder i opsætning, formatering og vedligeholdelse af bl.a. printer, elev- og lære computere, projektor, netværk, Wifi osv.
Personerne må meget gerne have en udbredt forståelse for it udstyr og netværket og optimering af disse.

I menuen til venstre, under forældreudvalg, kan du finde oplysningerne om de enkelte udvalg

Midlertidige udvalg
I 2009-2010 byggede vi en flot ny legeplads og til denne opgave havde vi oprettet et midlertidigt udvalg .

I skoleåret 2011-2012 oprettede vi også et midlertidig udvalg, der har bygget vores nye skole- og produktionskøkken.

I skoleåret 2012-2013 lagde et midlertidig udvalg også nyt tag på vores bålhytte.

I skoleåret 2015-2016 blev der lavet et stort PR-fremstød i Ørum og Rødding området ifm. vores bus køb. 

Forældreudvalg

Herunder findes oversigt over de forældreudvalg som er gældende i skoleåret 2022-2023

Se udvalgene her. FORÆLDREUDVALG 23-24

 

Ledige stillinger

D. 14.04.23

Der er pt. ingen ledige stillinger på Langsø Friskole,  men vi mangler løbende vikarer til skolen. 

Er du interesse i at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til: Skoleleder@langsoe-friskole.dk

Tilsynsførende

Kurt Ernst

Kurteernst@gmail.com

Tilsynserklæringen

Hent erklæring herunder

Hent
Fælles Mål

Vi følger de fælles mål fra undervisningsministeret.

Karakterer skoleåret 2022/2023

Karakterer for skoleåret 2022/2023 kan hentes herunder.

Hent

Tilmeld elev

Læs mere

Om Langsø Friskole

Læs mere

Læs de seneste nyheder

Læs mere