Vedtægter

Skolens vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. nov. 2009
Vedtægten er godkendt i ministeriet den 27. maj 2010
Vedtægten er lagt på skolens hjemmeside den 4. juni 2010
 
I forbindelse med to ekstraordinært afholdte generalforsamlinger hhv. den 3. dec 2014 og den 8. jan. 2015 har generalforsamlingerne besluttet at ændre ordlyden i vedtægterne for Langsø Friskolei §1  således, at skolen både kan drive børnehave og vuggestue. Ordlyden er herefter således:
 
Skolens navn er “ Den selvejende institution Langsø Friskole.”
Skolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution.
Skolen er oprettet i 2007 med henblik på start af undervisningsvirksomhed 1. august 2008. Der drives daginstitution i.h.t Friskolelovens § 36 og dagtilbudslovens §20 efter aftale med Viborg kommune.
 
 
 
red.14.3.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk