Undervisningsplaner

På Langsø Friskole danner " Nye forenklede Fælles Mål" for folkeskolen grundlag for indholdet i undervisningen i skolens fag.
I forhold til hvornår de enkelte fag er beskrevet med start og sluttidspunkt kan vi dog have et andet tidsmæssigt forløb i nogle fag. Derfor er fagenes tilstedeværelse på de enkelte klassetrin herunder angivet i parentes.
 
For skoleåret 2019-2020 er flg. gældenede:

Humanistiske fag:
Dansk (0.-8. klasse)
Engelsk (0.-8. klasse)
Tysk (5.-8. klasse)
Historie (2.-8. klasse)
Kristendomskundskab (0.-8. klasse)
Samfundsfag (7.-8. klasse)
 
Naturfag:
Matematik (0.-8. klasse)
N/T (Fra 0.-6. klasse)
Biologi (7.-8. klasse)
Geografi (7.-8. klasse)
Fysik/kemi (7.-8. klasse)

Praktiske/musiske fag:
Idræt (0.-8. klasse)
Musik (0.-5. klasse
Billedkunst (0.-5. klasse)

P-fag:
Madkundskab (4.-8. klasse)
Håndværk/design (4.-8. klasse)
 
Valgfag 
Madkundskab (7.-8. klasse)
Der var til skoleårets start udbudt to valgfag, nemlig billedkundst og madkundskab, men tilmeldingerne faldt ud således, at kun madkundskab udbydes i dette skoleår. 

Herudover har skolen daglig morgensamling hvor onsdagens samling også har egenskab af vores elevråd. Her tages forskellige emner op og den samlede elevgruppe beslutter så i fællesskab hvad der skal ske med et givet emne.
Samlingerne bruges også som en form for klassenstime og elevråd hvor fælles emner, drøftelser og beslutninger tages op og er dermed til at forme den demokratiske dannemse. Samlingerne gennemføres af eleverne som dermed lære at stå frem og tage fællesansvar.
 
/red.01.10.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk