Undervisningsplaner

På Langsø Friskole danner " Nye forenklede Fælles Mål" for folkeskolen grundlag for indholdet i undervisningen i skolens fag.
I forhold til hvornår de enkelte fag er beskrevet med start og sluttidspunkt kan vi dog have et andet tidsmæssigt forløb i nogle fag. Derfor er fagenes tilstedeværelse på de enkelte klassetrin herunder angivet i parentes.
 
For skoleåret 2018-2019 er flg. gældenede:

Humanistiske fag:
Dansk (0.-8. klasse)
Engelsk (0.-8. klasse)
Tysk (5.-8. klasse)
Historie (2.-8. klasse)
Kristendomskundskab (1.-8. klasse)
Samfundsfag (7.-8. klasse)
 
Naturfag:
Matematik (0.-8. klasse)
N/T (Fra 1.-6. klasse)
Biologi (7.-8. klasse)
Geografi (7.-8. klasse)
Fysik/kemi (7.-8. klasse)

Praktiske/musiske fag:
Idræt (0.-8. klasse)
Musik (0.-5. klasse
Billedkunst (0.-5. klasse)
Morgenidræt (0.-8. klasse)

P-fag:
Madkundskab (5.-8. klasse)
Håndværk/design (5.-8. klasse) 
 
Herudover har skolen daglig morgensamling og daglig motion, samt mindst en gang om måneden en såkaldt Langsø Samling, hvor forskellige ting kan tages op, eller hvor der kan være forskellige former for underholdning.

Samlingerne bruges også som en form for klassenstime og elevråd hvor fælles emner, drøftelser og beslutninger tages op og er dermed til at forme den demokratiske dannemse. Samlingerne gennemføres af eleverne som dermed lære at stå frem og tage fællesansvar.
 
red4.7.17
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk