Undervisningsplaner

På Langsø Friskole danner " Nye forenklede Fælles Mål" for folkeskolen grundlag for indholdet i undervisningen i skolens fag.
I forhold til hvornår de enkelte fag er beskrevet med start og sluttidspunkt kan vi dog have et andet tidsmæssigt forløb i nogle fag. Derfor er fagenes tilstedeværelse på de enkelte klassetrin herunder angivet i parentes.
 
For skoleåret 2021-2022 er flg. gældenede:

Humanistiske fag:
Dansk (0.-9. klasse)
Engelsk (0.-9. klasse)
Tysk (4.-9. klasse)
Historie (3.-9. klasse)
Kristendomskundskab (0.-9. klasse)
Samfundsfag (8.-9. klasse)
 
Naturfag:
Matematik (0.-9. klasse)
N/T (Fra 0.-6. klasse)
Biologi (7.-9. klasse)
Geografi (7.-9. klasse)
Fysik/kemi (7.-9. klasse)

Praktiske/musiske fag:
Idræt (0.-9. klasse)
Musik (0.-6. klasse
Billedkunst (0.-6. klasse)
Madkundskab (5.-6. klasse)
Håndværk/design (3.-6. klasse)
 
Valgfag 
Madkundskab (7.-9. klasse)
Håndværk/design (7.-9.klasse)
Der udbydes ved skoleårets start to valgfag, nemlig håndværk/design og madkundskab.

Herudover har skolen daglig morgensamling hvor onsdagens samling også har egenskab af vores elevråd. Her tages forskellige emner op og den samlede elevgruppe beslutter så i fællesskab hvad der skal ske med et givet emne.
Samlingerne bruges også som en form for klassenstime hvor fælles emner diskuteres og beslutninger tages og er dermed til at forme den demokratiske dannemse. Samlingerne gennemføres af eleverne som dermed lære at stå frem og tage fællesansvar.
 
/red.14.09.21
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk