Undervisningsmiljø

Siden er under redigering /14.09.21

Link: Skoleundersøgelse 0.-3 kl. juni 2021

Link: Skoleundersøgelse 4.-9. kl. juni 2021

__________________________________________________

Undervisningsmiljøundersøgelse 

Skolen har i forbindelse med undervisningsmiljøundersøgelse gennemført DCUMs model ”Termometer” i november 2012 med inddragelse af alle punkter i modellen, dog med særlig
vægt i forhold til flg. punkter:

- Mobning
- Tryghed
- Forhold til skolen

Undersøgelsen gav ikke anledning til indgreb eller ændringer i struktur, undervisning eller andet og gennem de lærermøder og de samtaler, der i skoleåret 2012-13 er gennemført,
kan vi igen konkludere, at Langsø Friskole opfylder skolens mål om at være:

- Mobbefri
- Et tryg sted
- Eleverne er glade for at komme i skole

Ny undersøgelse laves i foråret 2020 - er udskudt pga. COVID-19

Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk