Udvalgsarbejde


Udvalgsarbejde på Langsø Friskole
Som forældre til børn på Langsø Friskole og Børnehus bliver man naturligt del af det fællesskab, som er grundlaget for vores skole og Børnehus – med andre ord det er forældrenes skole og børnehus.

Derfor er det besluttet, at alle familier skal bidrage til skolens og børnehusets drift gennem deltagelse i arbejdsudvalg. Motivet herfor er flersidet. F.eks. at forældrene engageres i børnenes ”arbejdsplads” og at forældrene får lært hinanden at kende gennem fælles arbejdsprojekter i skolen og i børnehuset. Hertil kommer den økonomiske sparede del som en vigtig del at driften.

Arbejdes omfanget er ikke stort og alle bidrager med det de kan.
Typisk for mange af udvalgene er, at de mødes 4-6 gange om året svarende til to weekenders fuld arbejde og yder et stykke frivilligt arbejde.

Man har, som ny forældre, mulighed for at ønske et udvalg og ønskerne vil, så vidt det er muligt, efterkommes.

Se folder om udvalgsstruktur og baggrunden herfor: UDVALGSARBEJDE


Vi har i skoleåret 2022-23 følgende udvalg:
Rengøringsudvalget: som typisk laver ekstra rengøringsopgaver, når det er nødvendigt.
Bemærk: Den daglige rengøring varetages af ansat personale.

Områdeudvalg: tager sig af at slå græsset, klippe hæk, holde bede, tilsyn af legeplads og multibane mv.

Bygningsudvalg: sørger for diverse vedligeholdelsesmæssige opgaver som f.eks. rep. af hegn, tømning af tagrender, vedligeholdelse af inventar mv.

Arrangementudvalg: som søger for forplejning og planlægning af arrangementer på skole og i børnehave så som første skoledag, julefest mm.

I menuen til venstre, under forældreudvalg, kan du finde oplysningernom de enkelte udvalg

Midlertidige udvalg
I 2009-2010 byggede vi en flot ny legeplads og til denne opgave havde vi oprettet et midlertidigt udvalg .

I skoleåret 2011-2012 oprettede vi også et midlertidig udvalg, der har bygget vores nye skole- og produktionskøkken.

I skoleåret 2012-2013 lagde et midlertidig udvalg også nyt tag på vores bålhytte.

I skoleåret 2015-2016 blev der lavet et stort PR-fremstød i Ørum og Rødding området ifbm vores buskøb

red.01.06.22
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk