Fokusområder

Fokusområder skoleåret 2019/2020:
 
For skole gælder:
1) Valgfag
I 7.- 8. kl. vi skal ifbm. ny lovændring tilbyde valgfag med prøve i 8. klasse. Det betyder, at de elever, som efter sommerferien 2019 er starter i 7. klasse, skal til prøve, når de slutter 8. klasse, i et af de valgfag, som skolen tilbyder. For eleverne blev udbudt både billedkunst og madkendskab. Kun madkendskab er efterfølgende tilbudt efter valg fra eleverne.

2) Fokus på læsning og de praksis/musiske fag

Vi vil fortsætte vores fokus på læsning gennem først og fremmest ALKALÆR suppleret med læsesystemer tilpasset den enkelte elev. Vi fortsætter med læsescreening, så vi mest muligt sikre os, at opfange læseproblematikker hurtigst muligt. Hertil har vi til det kommende skoleår planlagt året med mulighed for støtte til klasser gennem tolærerordning og ekstra kursustimer til de elever som måtte have behov for det.

 

Forældregruppen i både skole og børnehus 

Forældreengagement og forældrearbejde 

 

 

/red 8.7.19

 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk