Pris

pr. 1.1.2021

SFO/ SFO-klub

(SFO: elever i 0.-3. klasseSFO-klub: 4.-8. klasse):


• Alle børn på Langsø Friskole har mulighed for at deltage i skolens fritidsordninger enten SFO eller
juniorklubben.
Fuldtidspladser:
• For 1. barn betales 890 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• For 2. barn betales 445 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
Halvdagspladser:
• Morgenplads 275 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• Eftermiddagsplads 640 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
Søskendemoderation er altid på billigste plads
SFO Klub for 4.-8. klasse
Klub tre eftermiddage om ugen 425 kr. pr. mdr.
Feriepasning:
• Bestyrelsen har indført feriepasning for børn, som normalt ikke går i SFO til 310 kr. pr. uge, i uger
hvor skolen er lukket. Dette gælder kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben.
• Børn som er tilknyttet SFO kan få feriepasning på fuld tid ud fra nedenstående priser (Dette gælder
kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben):
• Morgenpasningsbørn 155 kr. pr. uge
• Eftermiddagspladsbørn 65 kr. pr. uge.
• Klubbørn 115 kr. pr. uge.
• Langsøbus SFO 145 kr. pr. uge. Feriepasning kan ske i både

SFO i børnehus regi.
Feriepasningen kan ske i både SFO og Børnehusets regi.
Busordning.

Langsø Friskole har egen busordning som pt. kun kører til og i Ørumområdet. For børn som er tilknyttet
denne ordning betales et SFO-busgebyr på 310 kr. pr mdr. som dækker ophold i SFO til busafgang samt
tilskud til busdriften. Børn som kører med bussen, men som ikke er afhængig af SFO til busafgang, betaler
ikke SFO-busgebyr. SFO-busgebyret dækker kun for betaling på skoledage. Er der behov for pasning i
skoleferie se ovenfor i afsnit om feriepasning.

Friplads:
Der kan være mulighed for at søge om fripladstildeling eller delvis friplads iht. reglerne fra
fordelingssekretariatet—Se deres hjemmeside: www.fordelingssekretariatet.dk Kig i menu pkt. 3—Tilskud.
Indkomst grænserne gælder alene biologiske forældre.
Der er desuden mulighed for at søge skolens støtteforening om tilskud til betaling af skolepenge - kontakt
støtteforeningen herom

 

 

_____________________________________________

 

Alle elever i 0. kl. til 8. kl . på langsø Friskole kan være tilmeldt heldagsplads, morgenplads og eftermiddagsplads i SFO.

Men når du går i 4. kl. eller derover hedder det SFO klub, uanset hvilken løsning du vælger, mest fordi at ungerne syndes at det lyder godt, men også fordi der stopper staten med at give tilskud til os/jer, og forældre betalingen er hele beløbet. 

 

Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk