Pris

Pr. 1.1.2022

SFO og klub (SFO: elever i 0.-3. klasse. Klub: 4.-8. klasse):


• Alle børn på Langsø Friskole har mulighed for at deltage i skolens fritidsordninger enten SFO eller
juniorklubben. Og kan være tilmeldt heldagsplads, morgenplads og eftermiddagsplads i SFO.

Men når du går i 4. kl. eller derover hedder det SFO klub, uanset hvilken løsning du vælger, mest fordi at ungerne syndes at det lyder godt, men også fordi der stopper staten med at give tilskud til os/jer, og forældre betalingen er hele beløbet.

Der kan vælges en ud af nedenstående 5 pakker pr. barn. Taksterne gælder pr. måned i 11 mdr. pr. år


1. Fuldtids-SFO: 900 kr.
2. Morgenplads: 300 kr.
3. Eftermiddagsplads: 650 kr.
4. Klub tre eftermiddage om ugen: 425 kr.
5. Kombi: Morgenplads og klub tre eftermiddage om ugen: 725 kr.

 Søskenderabat:

• Der betales fuld pris på første fuldtidsplads og halv pris på efterfølgende fuldtidspladser.
• Der ydes ikke rabat på klubtilbud og på deltidspladser i SFO.

Feriepasning:
Feriepasningen kan ske i både SFO og Børnehusets regi.
• Der tilbydes feriepasning for børn, som normalt ikke går i SFO til 350 kr. pr. uge, i uger hvor skolen
er lukket. Dette gælder kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben.
• Børn som er tilknyttet SFO kan få feriepasning på fuld tid for 150 kr. pr. uge. (Dette gælder kun for
uger hvor SFO eller børnehus er åben)

Busordning:
Langsø Friskole har egen busordning som pt. kun kører til og i Ørumområdet. For børn som er tilknyttet
denne ordning betales et SFO-busgebyr på 310 kr. pr mdr. som dækker ophold i SFO til busafgang samt
tilskud til busdriften. Børn som kører med bussen, men som ikke er afhængig af SFO til busafgang, betaler
ikke SFO-busgebyr. SFO-busgebyret dækker kun for betaling på skoledage. Er der behov for pasning i
skoleferie se ovenfor i afsnit om feriepasning.

Friplads:
For både skole og SFO (0.-3. klasse) er følgende gældende.
Der kan være mulighed for at søge om fripladstildeling eller delvis friplads iht. reglerne fra
fordelingssekretariatet - se deres hjemmeside: www.fordelingssekretariatet.dk
Der er desuden mulighed for at søge skolens støtteforening om tilskud til betaling af skolepenge - kontakt
støtteforeningen herom.

 

 

Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk