Personale

SFO og SFO-klubben deles om personalet.
 
Der vil indimellem stå på mdr. planen hvem, der har ansvaret for de forskellige aktiviteter.
 
I ferier og på skolelukkedage vil der være, så vidt det er muligt, fælles pasning med børnehave- og vuggestue personalet i Langsø Børnehus.
Anne Faber Jensen
SFO- og SFO Klubleder
 
Michael Slot
-pædagogmedhjælper
 
 Helle Hjuler
-medhjælper
 
Heidi Schrum
-medhjælper
 
FOTOGRAFEN PÅ VEJ! :)
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk