Klasseside 8.-9. klasse

11.10.2021(LL)
Fagdage i uge 43.
_____________________________________________________________
29.09.21(LL)
Vi er blevet inviteret til Klejtrup Musikefterskole torsdag d. 14. oktober. 6. til 9.klasse deltager.
Vi skal se en musik- og teaterforestilling, der handler om forventninger. Forestillingen vil give et bud på dette gennem musik, stomp, dans, video og teater.
Vi skal cykle og kører lige efter morgensamling. Vi er hjemme på skolen igen ca. kl. 13.
I har timer, når I kommer tilbage efter jeres skema.
I skal medbringe cykel, madpakke og fornuftig tøj til turen.
Kristian og Lone cykler med.
__________________________________________________________________________
29.09.21(LL)
Hej.
Vi skal have motionsdag fredag d. 15. oktober.
Vi mangler 6-8 forældre til at hjælp med forskelligt.
Opgaverne er: Varme og servere suppe, trafikvagt, optælling, frugt skæres og oprydning.
Løbet foregår fra kl. 10-11.
Frugten skal skæres inden, suppen skal være klar til efter.
I skal kontakte Karoline på 22338053.
På forhånd tak.
Hilsen Lærerne
____________________________________________________________________
LS 01.09-21:
Kageordning til hver tirsdag med start den 31/8:
 
Datoerne KAN blive rykket lidt på. Og grundet min operation, og efterfølgende sygemelding, er jeg på nederst :) 
 
A.K. (31/8)
Benjamin (7/9)
Frederik (21/9)
Johanne (28/9)
Kasper (5/10)
Kristoffer (26/10) 
Mathias (2/11)
Niels (9/11)
Noah M. (16/11)
Noah S. (23/11)
Sara (30/11)
Simon (7/12)
William (14/12)
Louise (4/1)
 
_______________________________________________________________________
30.08.21 (AF)
COVID TEST ELEVER 
I øjeblikket kommer kommunens testpersonale på Langsø Friskole to gange om ugen, tirsdag eftermiddag og fredag morgen. 
Der har dog kun været 2 elever der har benyttet sig af tilbuddet, og de skulle vist være færdig vaccineret nu. 
Jeg skal derfor have besked fra jer senest tirsdag d. 31. 08 kl. 9.00 hvis jeres børn fremadrettet skal PCR testes på skolen. 
mail: anne@langsoe-friskole.dk
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
30.8.21 (TK)
Til 8. kl. For at få en pejling af elevtallet og tilslutningen til kommende 9. kl fra næste skoleår 2022 vil jeg gerne om I i denne uge kan give en melding om hvad I tænker. 
____________________________________________________________________
 
29/8-21 LS:
 
Bedre sent end aldrig, men her er referatet på forældremødet:
 
Forældremøde i 8.-9. klasse 18/8-21.
Louise siger velkommen og præsenterer UU-vejleder, Winnie Blaabjerg.
UU-vejleder
Winnie kan kontaktes på wib@jobsencter.dk og tlf.
Hun præsenterer ”årsplanen” for vejledningsaktiviteter i klassen.
Winnie informerer om datoer vedr. introkurser, brobygning vejledning og lignende. Information og filmklip findes i hendes PowerPoint, som vedhæftes.
Trivsel/klassen
Det er en dejlig klasse at være i. Der er god plads til dem hver især, og de er gode til at arbejde med opgaverne i timerne. Vi har fokus på, at klassen skal være et trygt sted at være, og at det er et sted, hvor man kan begå fejl. Louise fortæller, at hun i år vurderer dem fagligt i timerne, da der skal gives standpunktskarakterer både til jul og sommer.

Der er aftalt kageordning hver tirsdag efter alfabetisk orden. Kan bages eller købes - det bestemmer man selv.

Der er opmærksomhed på, at der købes energidrikke ved købmanden.
Skema/fag
Louise og Karoline fortæller om fagene. Vi snakker om fysik/kemi og strukturering af undervisning uden fysik/kemi-lokale. Det løses ved løbende forsøg i hverdagen på skolen, som suppleres med laboratoriearbejde på Naturvidenskabernes Hus enkelte dage, indtil skolen har fået etableret fysik/kemi-lokale.

Der bliver spurgt, om eleverne skal i bad efter idræt. Det skal de igen.

Louise kontakter forældre til de elever, som bliver tilbudt kursustimer særligt med fokus på brug af hjælpemidler for ordblinde elever.

Hjælp gerne jeres børn med at få husket at læse, øve tabeller,
Studietur
Det er uklart, om studieturen bliver flyttet grundt corona-situationen. Hvis det bliver tilfældet, kommer der en udgift på 11.000 i forbindelse med afbestilling. Hvis den flyttes, bliver det til uge 20. I den forbindelse vil vi høre, om klassekassen vil være med til at dække nogle af udgifterne. Der er i forældregruppen stemning for, at turen allerede nu aflyses, så planlægning af tur i uge 20 kan gå i gang. Klassekassen kan muligvis hjælpe til at dække nogle af udgifterne, men vi skal finde ud af, hvordan dette gøres bedst for alle.

Klassearrangementer
Louise fortæller, at hun har snakket med klassen om at overnatte på skolen og holde fri dagen efter. Hun foreslår at tage på ture med klassen og evt. tage på guidet tur i Viborg. Der er planlagt biograftur med skolen.

D. 20/11 skal der sælges juletræer.
Generelt
Louise skal opereres i skulderen d. 23. september, og det betyder, at hun er sygemeldt i tre uger efterfølgende.

Fødselsdage. Holder de stadig fødselsdag for hinanden? Drengene eller pigerne eller hele klassen. Kan også holdes i skoletiden, hvis det aftales med Louise. Det aftales, at ”giverne” bestemmer, om man giver alene eller går sammen med andre. Som udgangspunkt gives for 30 kr., men det må gerne variere lidt.
Forældreråd
May-Brith (Benjamin og Johannes mor)
Johnny (Frederiks mor)
Helena (Mathias’ mor)
Klassekasse
Lone Jensen står for klassekassen
Anne Faber står for juletræssalg

Det aftales, at der indbetales 100 kr. på mobilepay til tlf. 26828106. Hvis det senere bliver nødvendigt grundet ekstra omkostninger til studietur, indbetales der ekstra. Dette aftales, når det er afgjort, hvorvidt studieturen udsættes eller ej.
Eventuelt
Det tages op, hvornår der skal drikkes alkohol, og hvordan det tilgås, at de nærmer sig en alder, hvor det kan begynde at blive interessant for dem.

Der snakkes om, at forældrene ikke tilbyder hinandens børn alkohol, og at de også informerer hinanden, hvis de får at vide, at nogen drikker. Vi snakker om, at det kan være en god idé at ringe til hinanden som forældre, hvis man er i tvivl om, hvad der gives lov til i hinandens hjem.

SSP - Martin Glud. Skal han ud og snakke med børnene om euforiserende stoffer og alkoholvaner?

Digital adfærd - skal der en SSP-konsulent ud for at snakke med børnene?


20.08.21 (TK)
Tjekkiet.
Jeg har i går lavet endelig aftale med vores rejsearrangør Alfa Travel, at turen til Tjekkiet flyttes til uge 20 2022. 
___________________________________________________________________ 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk