Klasseside 2.-3.

23/6-22 (KS)

Skema til næste skoleår kan ses her.

___________________________________________________________________________
MN - 17-06-22
 
På torsdag leger vi det nye skoleår. Det vil sige at, 2.kl skal være sammen med 1.kl og 3.kl. skal være sammen med 4.kl. Skoledagen er fra 8.20-13.20, som den plejer. 
 
Fredag er det sidste skoledag. Her møder 2.kl. og 3.kl. kl.9.00 til 12.00. Jeg har lovet at bage "smulder kage". Man må have slik med denne dag. 
 
___________________________________________________________________________
09-12-21 MN
 
Links -
 
Frilæsning - HER 
 
 Tegn en nem lille nisse - HER
 
Matematikfessor - HER
 
 Podcast med opgaver - HER
 
Storybox - fortællinger fra gamle dage og eventyr - HER
 
Børnehulen - En kanal for børn - HER
 
En slags julefortælling- Villeby - HER
 
Julekaldender - HER
 
Villeby - HER
 
Opgaveskyens online julekalender - HER
 
 
 
 
 
________________________________________________________________
 
  Referat af forældremøde onsdag d.11/8 - 21 (MN og CH)
 
MN byder velkommen. MN gennemgår emnerne til dansk, historie og håndværk og design. 
 
Dansk - Dansk direkte laves primært i skolen. Læsebog og tilhørende mappe er primært til hjemmearbejde. Derudover arbejder vi i en ekstra mappe, som vi kalder "Stavning". Denne mappe skal være på skolen. Vi arbejder ca. en gang om ugen med Alkalær. Vi skal læse "Snøvsen" og "Ronja røverdatter". Vi vil læse på ereolengo, og som højtlæsning. I litteraturforløbene vil vi arbejde tværfagligt med billedkunst. 
 
Historie - Her skal vi arbejde med emnerne; Det gamle ægypten, kartoffelferien, byen brænder, julemandens oprindelse og historie, de 10 vigtigste opfindelser. 
 
MN fortæller kort om formålene for faget Hånsværk og design, og om hvad man gerne vil opnå med dette fag. 
 
Vi ser et lille klip med social psykolog, professor emeritus og forfatter Per Schulz jørgensen. link -  HER
 
Vi taler lidt om udtrykket "Monkey see - monkey do". MN opfordrer til, at tænker over hvordan man taler om skolen, de andre børn/forældre og lærere i børnenes selskab. 
 
Mn fortæller at, det er kun ca halvdelen, der laver deres lektier. Vi får en god snak om, hvad vi kan gøre for at få en bedre lektiekultur. Vi aftaler, at MN forsøger så vidt muligt, at give uge lektier for. 
Vi taler lidt om børnene selv kan tage ansvar for lektierne. MN mener, at det må være op til den enkelte forældre at vurderer. Men som udgangspunkt kan man i 3.kl godt selv begynde, at tage ansvar, særligt med uge lektier. 
 
Som noget nyt har MN indført "penalhustjek". Vi bruger meget tid på at finde blyanter mm. For at minimerer dette prøver vi med penalhustjek. 
Vi taler om sommerens konkurrence. Der er delte meninger om denne pædagogik. Vi får en god snak om dette. Jeg vedhæfter, et link til en podcast med skolepsykolog Rasmus Alenkær og Lektor i pædagogisk psykologi Mads Thomsen. Programmet omhandler belønning og straf, og er meget relevant i forhold til vores snak. Podcast -  HER
 
CH fortæller om "Superklassen", og hvilke elever hun er ansat til at hjælpe. Eleverne fra "Superklassen" skal i år primært være i klassen. CH vil i nogle timer være i klassen som støtte. CH har fast hele klassen, den sidste time om torsdagen. Den vil blive brugt på, at have fokus på samarbejde og trivsel. 
 
Jonas (Sebastians far) fortæller om Sebastian. Sebastian har fået diagnosen ADHD, og er startet i medicinsk behandling. Jonas fortæller, at Sebastian reagerer rigtig godt på medicinen. Den har dog den bivirkning, at Sebastian midster appetitten. Derfor har han ofte lidt ekstra lækkert i madpakken. Jonas fortæller, om mange af de gode ændringer i Sebastians adfærd. 
 
Børn med ADHD har en forstyrrelse i evnen til opmærksomhed, som er en af vores basale kognitive funktioner. Børn med ADHA har dermed svært ved at tolke og forstå verden omkring dem, svært ved at indgå socialt og at gennemfører aktiviteter. Vanskelighederne kommer ofte til udtryk i en adfærd,som kan virke irreterende og generende for andre børn og voksne.
 
Sebastians medicin gør, at han har ændret adfærd. Men på trods af det, får han ofte skyld for noget han ikke har gjort. Sebastian har en "normal" drenge opførsel, hvor en del af legen indimellem er at råbe, skubbe og anden voldsom leg. Sådan leger de andre drenge også, men når Sebastian gør det, reagerer de andre børn kraftigt på det. Vi taler rigtig meget om hvad og hvordan tingene sker, og om hvad man ellers kunne have gjort. Vi forsøger, at gøre det tydeligt for de andre børn, at Sebastian har en anden adfærd nu end tidligerer. Vi opfordrer til, at det er noget man vil arbejde med derhjemme. 
 
Til slut talte vi om ferie,og ferieopgaver. Mange giver udtryk for at de har holdt en kedelig ferie, og ikke har været mange steder. Jeg oplever, at børnene mange gange fortæller, om oplevelser de har haft sammen med Jer forældre. For børnene er det væsentlige ikke altid, hvor det har foregået, men det, at de har oplevet det sammen med Jer.  
 
Forældreråd laver en messenger gruppe. Der indbetales 100 kr. til klassekassen. 
 
________________________________________________________________________
 
 
Datoer for ture ud af huset


 
 
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk