Klasseside 2.-4. Stamhold 1

Skolehjem samtaler Stamhold 1 d. 23. januar 2019

Børnene skal gerne deltage.

Er der behov for at ændre tiden, bedes I bytte indbyrdes.

Lone og jeg er tilstede, og vi vil være skarpe med at overholde tiderne, da der er mange, der skal igennem.

Hilsen Mette S

kl. 13.20 Maria
kl. 13.40 Liam

kl. 14.00 Noah S

kl. 14.20 Mikkel V

kl. 14.40 Thio

kl. 15.00 Mikkel M

kl. 15.20 Frederik N

kl. 15. 40 Sofie C

kl. 16.00 Emma

kl. 16.20 Karla

kl. 16.40 Naya

kl. 17.00 Lærke

kl. 17. 20 Frederik K

kl. 17.40 Jimmy

kl. 18.00 Noah F

kl. 18.20 Sofie P

kl. 18.40 Franek

kl. 19.00 David

kl. 19.20 Mathilde
For at kunne få tid til mere fordybelse i fagene kristendom, historie samt natur-teknik, så laver jeg de næste 3 uger et forsøg med, at vi har et af fagene hver onsdag i alle timer. Vi starter her i uge 45 med natur-teknik
onsdag uge 44 er dansk Fagdag
Vh Mette S
MUSIK

Vi har i musik timerne været omkring alle instrument grupper, og flere genre i musik. Bl a klassisk, orkester musik.
Vi har snakket om musikkens effekt, hvordan man kan ramme stemninger og følelser.
Vi afslutter det hele med at se tegnefilms musicalen "Happy feet 2", så debaterer vi, om den ville være lige så god uden musik.
Efter efterårs ferien, skal vi lave sammenspil med Kim Larsen numre, meget apropos i denne tid.

Vh Mette
eReolen GO!

Kære allesammen,
Vi er så heldige at skolen har fået adgang til lyd- og e-bøger på bibliotekernes tjeneste eReolen GO! Det eneste I skal gøre er at logge ind med barnets uni-login. Så kan barnet låne 10 lydbøger og 10 e-bøger om måneden.
 
Disse bøger kan barnet lytte til selv, hvilket støtter rigtig godt op om læsudviklingen, da ordforrådet udvikles ved lyttelæsning. E-bøgerne kan barnet læse selv eller I kan læse sammen. Der er rigtig mange titler at vælge imellem.

God fornøjelse!
mvh
Mette B
 
 
 
 
Indbetaling til klassekasserne
 
2. klasse Susanne mobilpay 61783006
3. klasse Helene mobilpay 61666639 eller kontant
4. klasse Maj.Britt mobilpay 61408525 eller på konto 5979 1235579
 
Referat forældremøde stamhold 1+2

Mette fortalte på klassen:

Alkalær og matetik træning. Alkalær timerne gør det ud for, en del af læsebogen, som derfor afkortes. 3.kl skal have 3 læsebøger i år, og 2. klasse bare en.
I matematik skal der trænes 10ér venner, den lille tabel, plus og minus. Vi spiller fx 31 og 500 med spillekort.
Der arbejdes fælles i Faktorbogen og individuelt i Pirana Matematikbogen.

Vi vil så vidt muligt, forsøge at alle børn arbejder med materiale på det niveau, hvor de er.

Al information findes på hjemmesiden, klasseside/lektieside.

Facebook. 2.-4. klasse får en fælles side, hvor opslag skal godkendes og det er ikke muligt at kommentere på opslagene.

Hovedtelefoner til at kunne lytte til musik med jackstik, ifb.med Alkalær, vil vi meget gerne børnene medbringer. Ørebøffer til at lukke lyd ude, er også godt at have i ungernes kasse i klassen.

Tjek stadig der er ekstra tøj i kasserne i garderoben, og husk regntøj etc efter vejret.

Fødselsdag:

Der må ikke plukkes i klasserne, ellers er der frit valg. Gavebeløb 20-30 kr.
Forældreråd fælles for begge stamhold:
3. kl Charlotte (Frederik N), Majbritt (Maria)
4. kl Susanne (Nanna.H)
2. kl Heidi (Noah S), Mette (Noah F)
1-2 årlige arrangementer. Forslag om forældrekaffe ved fødselsdage.

Klassekasser holdes på klassetrinet. 2. kl Susanne (Mathilde), 3. kl Helene (Mikkel A), 4. kl Majbritt (Louise) Der indbetales 50 kr pr barn snarest muligt.
Lejrturen 10. - 11. september, med en overnatning, seddel herom snart.

Der blev opfordret til at forældre bød ind, med ideer til valgfag for 6.-8. klasse, hvis en kunne have lyst til, at have et lille hold nogle timer, til alt mellem himmel og jord. Kunne fx være knallertværksted, sy, madlavning, osv osv

Sundhedsplejesken kommer torsdag d 30. august og vejer børnene i 3. klasse, se seddel på klassesiden.

HUSK at kontakte hinanden telefonisk, hvis der er noget i er i tvivl om, det samme gælder til skolen/lærerne.
Sms er fint til små praktiske beskeder.
4.7.2018:
Orientering om holdsammensætning. Læs brevet her: 2.-4. klasse
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk