Klasseside 0.

JULEKLIPPEDAG d 30. november kl. 08.30 - 12.45
 
Så nærmer den skønne julemåned sog snart, og derfor skal vi have pyntet skolen op.
Der skal mebringes en saks, samt madpakke og drikkedunk. 
Der bliver serveret æbleskiver i løbet af dagen.
Grundet Corona bliver det, desværre, UDEN forældre i år.
Hilsen Lærerne
Sundhedsplejeske.
 
Der er besøg af sundhedsplejesken torsdag d. 3/12 og torsdag d. 17/12.
Der er brev med hjem,med info og tider i postmappen tirsdag.
Vær opmærksom på, at samtykkeerklæringen er digital, som I selv skal logge ind og udfylde. Der er info om hvordan i brevet.
 
Hvis tiderne ikke passer Jer, kan I bytte indbyrdes.
 
Mvh Mette S
9.9.20:
 
Arbejdsdag
Husk det er på lørdag den 12. september, der er arbejdsdag. Alle skal være særligt opmærksom på de gældende regler ift. Corona specielt med afstand. Hvis børn tages med, kan intet legetøj, computere og lig. fra skolen eller børnehuset bruges pga. rengøring.

Alle må gerne medbringe eget værktøj - redskaber alt efter det udvalg I er i.

Husk det er en fælles og bunden opgave at deltage i arbejdsdage og udvalg. Hvis I af en eller anden grund skulle blive forhindret, så bedes I give tovholderne besked herom.

Se udvalgene her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/65c14e0561f6e876f271005eb510ca17.pdf 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Forældremøde 0 klasse august 2020

Pga Covid 19, skal der være madpakke i tasken, gerne med køleelementer i. Og rigtig gerne 10 madpakker, en mindre til 10-mad og en til 12-mad. Vand eller sukkerfri saftevand i drikkedunken er fint.
Idræt bliver uden omklædning og bad, vi går med 1.-2. kl om fredagen, men det bliver først senere på efteråret.
Musik er med Mette S eller med Mette B, vi går over i musiklokalet ind imellem, men ellers er vi ude.
Klassesiden på Facebook, er til små beskeder, fødselsdags invitationer og hvor vi lægger billeder op af dagligdagen på skolen.
Klassesiden er til de formelle informationer, og det er vigtigt I får læst Kontornyt.
Lektiesiden, kommer i gang senere på året.
Undervisning. Vi får besøg af bogstaverne fra Kaptajn Karlsens skib. Dyrene præsenterer bogstavets navn, form og lyd. Vi arbejder med Faktorbogen i matematik.
Når vi har gået i skole i 100 dage holder vi en fest i klassen, med kage og guf. Det er en del af matematik, at træne tallene til 100, og når vi skal snakke 10 ére.

Vi snakkede om, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Ring, hvis der er tvivl om noget, hellere en gang for meget end en gang for lidt. Ved ikke så akutte spørgsmål kan I sende sms eller mail.

Alle forældre, der var tilstede ville gerne i forældrerådet, så sådan blev det, med Lasse (Albert) og Susanne (Josefine), som tovholdere.
Der blev valgt 3 datoer arrangementer, se Facebook siden.

Bettina (Julie) står for klassekassen, hvor der skal indbetales 100 kr på mobilpay til nr. 22261522

Mette Svolgaard
mettes@langsoe-friskole.dk
tlf 30423711
torsdag den 13. august

Hej alle.
I forhold til idræt, så forholder vi os således:
Vi har idræt som vanligt, men må ikke dyrke kontaktsport.
Vi holder 1 meters afstand så vidt muligt, spritter ekstra meget hænder, og tager bad med afstand.
Hvis jeg bliver klogere på noget, skal jeg nok give besked, men jeg tænker, at alle kan overholde de regler.

Hilsen Kristian
11.08.20
Betaling: Se brev fra Lene. 
_________________________________
Forældremøde 12. aug 2020 kl. 19.00
 
Velkomst
Covid 19, hvad betyder det for jeres børn
Hjemmesiden - kontakt
Introduktion af materialer
100 dages fest
Sfo, Anne orienterer
Forældreråd
evt.
 
Vh Mette S
7.8.20
Kontor Nyt – uge 32

Så er vi tilbage – altså lærerne. Nyt skoleår venter det 13. i rækken og med 88 elever tilmeldt fra 0.-8. klasse. Vi glæder os til at komme i gang, og ser frem til mange gode dage sammen med eleverne og et godt samarbejde med jer forældre.
Vi har holdt vores første rigtig lærermøde i dag og igen snakket om hvordan vi bedst muligt starter op set i lyset af, at vi stadig skal tage en masse hensyn ift. Corona. Vi har vendt og drejet vores plan for dagen i morgen og har besluttet nogle ændringer, derfor bliver dagen i morgen således:

Første skoledag i morgen
• Mødetid for 0.-4. kl. 9-11.30
• Mødetid for 5.-8. kl. 9.30-12.00
• Fælles start i skolegården for alle børn i ovennævnte grupper og forældre. Lærerne står fordelt i skolegården for at samle deres klasse. Forældre skal være bagerst mod Genvej. Forældre til 0. klasse må gerne stå ved deres barn.
• Da vi skal undgå for mange personer i klasserne, kan forældre ikke komme med ind i klasserne, bortset fra forældre til de nye elever i 0. klasse.
• Alle børn skal medbringe en lille 10-madpakke og drikkedunk.

Efter eleverne er gået til time vil der være lidt kaffe til forældrene i gymnastiksalen. Indgang hertil gennem hoveddøren og udgang i enden af gymnastiksalen.

Udvalgsmøder for alle forældre starter kl. 10. Alle udvalgsmøder afholdes med afstand på græsset
ved stadion.

Der bliver Ingen fælles afslutning.

Madpakker
Der vil fortsat ikke være mulighed for at bruge køleskab og mikroovn, så sørg for ”nemme håndterbare” madpakker hver dag.

Lejrskole
Den planlagte lejrskole fra den 18.- 20. aflyses også dette pga. de skærpede regler ift. Corona. Der vil i stedet være almindelig skolegang mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag vil være klasselærerdage med vægt på at få klasserne rystet godt sammen. Mere herom senere.
Husk skolen er lukket fredag den 21.

Nyt personale
Udover vi helt officielt i morgen kan byde Maj-britt velkommen som vores nye lærer, ja så skal vi faktisk også byde velkommen til endnu en ny lærer. Det er Chanette Havn, som mange kender fra tidligere ansættelser her på skolen og i børnehuset. Chanette skal være støttelærer i 1.-2. klasse og 3.-4. klasse. Med denne støtte vil enkelte elever og klasserne som helhed forventet få godt udbytte af timerne.
 
/TK
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk