Indmeldelsesblanket m.m.

Her kan findes indemeldelsesblanket til vores forskellige tilbud samt blanket til udmeldelses eller ændringer.

Inbmeldelsesblanket skole - børnehus samt div. samtykker: skole

Indmeldelsesblanket SFO: SFO

Udmeldelse eller ændringer skole, SFO eller børnehus: her

 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk