Værdigrundlag, formål og etik

I skolens vedtægter §2 står flg.:
 
Formål:
Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
 
Stk. 2. Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
 
Stk. 3. Det er endvidere skolens formål, at drive undervisningsvirksomhed på følgende grundlag:
 
Langsø Friskole er en levende skole, hvor det enkelte menneske dannes og udvikles i et forpligtende fællesskab med andre og hvor vi behandler hinanden med forståelse og respekt. På Langsø Friskole har vi sundhed I centrum for alle vore aktiviteter.
 
Langsø Friskole bygger på den Grundtvig/Koldske skoletradition med fokus på livsoplysning. Det betyder at vi har den overbevisning, at indsigt og kundskab er til for menneskene – ikke omvendt.
 
Undervisning og samvær på skolen tager sit udgangspunkt I en aktiv, forpligtende og involverende dialog mellem barn og voksen og mellem børn indbyrdes.
 
Vores undervisning sigter mod at udvikle det hele menneske.
 
Vi opfordrer og tilskynder til nysgerrighed, lyst til at opleve og glæde ved at lære.
 
Vi forventer at skole-hjem samarbejdet hviler på et aktivt, forpligtende og gensidigt  samarbejde og engagement.
 
På Langsø Friskole har vi plads og hjerterum til det enkelte barn og til det enkelte barns særlige forudsætninger og personlighed.
 
Etiks målsætning: 
Social ansvarlighed er derfor en helt central værdi for os.
 
Vores etiske målsætning har vi formuleret således:
På Langsø Friskole ønsker vi at behandle hinanden på en omsorgsfuld og troværdig måde.
Vi anser det derfor for vigtigt, at vi viser hinanden tillid og respekt og at den daglige dialog hviler på et forpligtende, ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde.
 
red.14.3.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk