Bestyrelsen for Støtteforeningen for Langsø Friskole

Side under redegering
Bestyrelsen for Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus. 
Bagerst fra venstre ses Uffe Schmidt, Kjeld Gregersen, og Kim Meldgaard. 
Forst fra venstre Tove Skipper og Edith Meldgaard.
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk