Årskalender 2018/19

August:
12.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
13.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
20.8  Elever fr a 5.-8. kl. deltager i cykelløbet Danmark rundt
21.8. Forældremøde 0.-1. kl. kl. 19.00-21.00 
23.8. Forældremøde 2.-4. kl.Stamhold 1+2.kl. 19.00-21.00 
27.8. Fagdag dansk. Elever fri 13.45
27.8. Forældremøde 5. kl. kl. 19.00-21.00
28.8. Forældremøde 6. kl. kl. 19.00-21.00
29.8. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
31.8. SFO-kaffe

September:
4.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
10.9. Lejrskole 0.-8. kl. til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
11.9. Lejrskole 0.-8. kl. (0.-4 kl. hjem)
12.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4.kl. i skole)
14.9. Skolen lukket. SFO åben
22.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
25.9. Fagdag dansk. Elever fri 13.45
28.9. SFO-kaffe
29.9. Jubilæum / Skoledag

Oktober:
4.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 41 Emneuge - Get Moving
13.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
24.10. Åben Skole/SFO besøgsdag
31.10. Fagdag dansk. elever fri 13.45

November:
1.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.00-19.00
5.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 46 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
15.11. Skolefest kl. 17.30-21.45
19.11. Skole lukket. SFO åben
22.11. Forældremøde for 7. klasse. kl.18.00 
22.11. Forældremøde for stamhold 2 kl. 19.00
23.11. Juleklippedag 8.30-13.35
24.11. Julemarked på skolen
30.11. SFO-kaffe
 
December:
3.12. Sidste frist for tilmeldning til pasning i SFO i juleferien.
5.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
6.12. SFO Juletur til Viborg
12.12. SFO Julefrokost.
14.12. Fagdag dansk. Elever fri kl. 13.45
19.12. SFO-kaffe
20.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00 
21.12.-2.1. Juleferie - skole
21.12. SFO åben efter behov
22.12. 1.1. SFO juleferie

Januar: 
2.1. SFO åben
3.1. Skolen starter igen
8.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
14.1. Forældremøde kl. 19.00 for 7.- 8. kl.
15.1. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. 
23.1. Skole-hjem samtaler 2.4. stamhold 1
Uge 5 Årsopgave - projektuge
31.1. Skole-hjem samtaler 2.4. stamhold 2

Februar:
4.2. Skole-hjem samtaler 5. kl. 
6.2. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov) 
19.2. Skole-hjem samtaler 6. kl. 
20.2. 7. kl. konfirmationsdagsundervisning
20.2. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl. 
28.2. SFO-kaffe

Marts:
4.3. Fastelavn elever fri kl. 13.35
7. 3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 12 Brobygningsuge for 8. kl.
22.3. Åben skole / SFO besøgsdag
 
April:
1.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
6.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00 (Bemærk flyttet fra d. 27.04)
Uge 15 Emnedage tors+fre. fri kl. 13.50
15.-21.4. Påskeferie skole
15.-17.4. SFO åben
22.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
24.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. SFO- kaffe

Maj:
6.5. Bestyrelsesmøde kl.19.00
17.5. St. Bededag Skole og SFO lukket
Uge 21 Emneuge elever fri 13.50 (mødepligt)
28.5. Søndersøløbet i Viborg 
29.5. SFO-kaffe
30.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
31.5. Skole og SFO lukker
 
Juni:
5.6. Grundlovsdag. skole og SFO lukket 
10.6.2. Pinsedag. 
13.6. Sommerudflugt
20.6. Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00
27.6. SFO-kaffe
28.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Skole: sommerferie uge 27 
SFO: åben uge 27
 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli uge 27+28+29+30+31
SFO åben uge 27+28
SFO lukket uge 29+30+31
 
August
Skole: Sommerferie31+32
SFO lukket uge 31. Åbner uge 32
 
Første skoledag bliver lørdag den 10. august 2019 kl. 9.00. 
I forbindelse hermed indkaldes der til møde om skoleårets
forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre
til børn i Børnehuset og på skolen ifgl. udvalgslister.
 
Red 7.5.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk