Årskalender 2022/23

Første skoledag bliver lørdag den 6. august 2022 kl. 9.00.
I forbindelse hermed indkaldes der til møde om skoleårets
forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre
til børn i Børnehuset og på skolen ifgl. udvalgslister.
 
August:
6.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
11.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
23.8. Lejrskole for 0.-9. kl. (0.-3. kl. hentes hjem) 
24.8. Lejrskole for 4.-9 kl. / 0.-3 kl. i skole.
25.8. Lejrskole for 4.-9. kl. / 0.-3 kl. i skole.
26.8. Skolen lukket. SFO åben
 
September:
7.9. Forældremøde 2.-3. kl. kl. 19.00-21.00
8.9. Forældremøde 4.-5. kl. kl. 19.00-21.00
13.9. Forældremøde 6.-7. kl. kl. 19.00-21.00
14.9. Forældremøde 8.-9. kl. 19.00-21.00
15.9. Forældremøde 0.-1. kl. kl. 19.00-21.00
17.9 Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
 
 
Oktober:
Uge 41 Emneuge Idræt og bevægelse
14.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
27.10. Åben Skole 
 
November:
7.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00
25.11. Juleklippedag 8.30-13.35
Uge 48 Emneuge - Teater/trivsel
 
December:
1.12 Skolefest kl. 18.00-21.45
21.12. Juleafslutning og juleferie kl. 12.00
22.12.-3.1. Juleferie skole
22.12 + 2.-3.1.22. SFO åben efter behov 
24.12-2.1. SFO lukket
 
Januar:
3.1 SFO åben
4.1. Skolen starter igen
5.1 Skole-hjem-samtaler 0.-1. kl.
9.1 Skole-hjem-samtaler 2.-3. kl.
10.1 Skole-hjem-samtaler 2.-3. kl.
11.1 Skole-hjem-samtaler 4.-5. kl.
12.1 Skole-hjem-samtaler 4.-5. kl.
16.1 Skole-hjem-samtaler 6.-7. kl.
17.1 Skole-hjem-samtaler 6.-7. kl. 
24.1 Skole-hjem-samtaler 8.-9. kl.
13.1. kl. 12.00 -Sidste frist for tilmelding til pasning i SFO uge 7
  
Februar:
Uge 6 Naturfagsuge
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov)
20.2. Fastelavn fri kl. 13.20
 
Marts:
10.03 SFO -sidste frist for tilmelding til pasning  i uge 15
 
April:
Uge 14 Påskeferie - SFO åben
10.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
13.4. Åben Skole - besøgsdag
Uge 16 Projektuge
29.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00  
 
Maj:
5.5. St. Bededag skole + SFO lukket
18.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
29.5 2. Pinsedag - Skole og SFO lukket
Uge 22 Emneuge
 
Juni:
1.6 Sommerfest skolen kl. 17.30-20.00
13.6. Sommerudflugt kl. 8.00-17.00
21.6. Afslutning med 8.-9. kl. 17.00-20.00
23.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Sommerferie uge 26. SFO åben
 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli uge 27+28+29+30
SFO åben uge 27
SFO lukket uge 28+29+30
  
August
Skole: Sommerferie 31
SFO åben uge 31
 
Red 02.08.22
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk