Årskalender 2021/22

August:
7.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
10.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
10.8. Forældremøde 0.-1. kl. kl. kl. 19.00-21.00
11.8. Forældremøde 2.-3. kl. kl. 19.00-21.00
12.8. Forældremøde 4.-5. kl. kl. 19.00-21.00
16.8. 5.-9. deltagelse i cykelløbet Danmark Rundt (frem til kl. 16.30)
16.8. Forældremøde 6 kl. kl. 19.00-21.00
17.8. Forældremøde 7. kl. kl. 19.00-21.00
18.8. Forældremøde 8.-9. kl. kl. 19.00-21.00
24.8. Lejrskole for 0.-9. kl. 
25.8. Lejrskole for 4.-9 kl. (0.-3. kl. hentes hjem)
26.8. Lejrskole for 4.-9. kl. / 0.-3 kl. i skole.
27.8. Skolen lukket. SFO åben
31.8. Generalforsamling 19.00 (spisning kl. 18.00/tilmelding)
 
September:
5. 9. Konfirmation
6.9. Blå Mandag
18.9 Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
Uge 39 Brobygning for 9. kl. 
 
Oktober:
15.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
Uge 43 Faguge
28.10. Åben Skole 
 
November:
8.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00
10.11. Erhvervsmesse i Viborg for 8.-9. kl.
10.11. Udd. aften for 8.-9. på Hammerhøjs Skole
20.11. Julemarked 10.00-15.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 8.-9. klasse
25.11. Skolefest kl. 18.00-21.45 
 
December:
1.12. Juleklippedag 8.30-13.35 
21.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00
22.12.-4.1. Juleferie skole
22.12 + 3.+4.1.22. SFO åben efter behov 
23.12-2.1. SFO lukket
 
Januar:
3.+4.1. SFO åben for nødpasning
5.1. Skolen starter igen
18.1. Skole-hjem samtaler 2.-3. kl. 
27.1. Skole-hjem samtaler 4.-5. kl. 
14.1. kl. 12.00 -Sidste frist for tilmelding til pasning i SFO uge 7
  
Februar:
1.2. Skole-hjem samtaler 6. kl.
3.2 Skole-hjem samtaler 6.kl
Uge 6 Årsopgave - projektuge
8.2. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl.
10.2. Skole-hjem samtaler 7. kl.
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov)
24.2. Skole-hjem samtaler 8.-9. kl.
28.2. Fastelavn fri kl. 13.20
 
Marts:
11.03 SFO -sidste frist for tilmelding til pasning  i uge 15
 
 
April:
Uge 15 Påskeferie - SFO åben
18.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
20.4. Åben Skole - besøgsdag
Uge 17 Emneuge
26.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00  
 
Maj:
2.5. Prøve 9. kl. dansk - skriftlig fremstilling
3.5. Prøve 9. kl. matematik
4.5. Prøve 9. kl. dansk - retskrivning + læsning
5.5. Prøve 9. kl. engelsk (udtræk)
6.5. Prøve 9. kl. tysk (udtræk)
10.5. Prøve 9. kl.  bio+geo+fys/kemi (udtræk)
13.5.. St. Bededag skole + SFO lukket
Uge 20 alternativ uge for lejrskole for 8.-9. kl. 
26.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
27.5 Skole og SFO lukket
Uge 22 Emneuge 
2.06 Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00 
31.5. Søndersøløbet i Viborg 
I perioden 23.5.-22.6. afholdes mundtlige prøver 
 
Juni:
6.6.2. Pinsedag - Skole og SFO lukket
14.6. Sommerudflugt kl. 8.00-17.00
23.6. Afslutning med 8.-9. kl. 17.00-21.00
24.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Sommerferie uge 26. SFO åben

 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli uge 27+28+29+30
SFO åben uge 27
SFO lukket uge 28+29+30
  
August
Skole: Sommerferie 31
SFO åben uge 31
 
Første skoledag bliver lørdag den 6. august 2022 kl. 9.00. 
I forbindelse hermed indkaldes der til møde om skoleårets
forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre
til børn i Børnehuset og på skolen ifgl. udvalgslister.
 
Red 06.08.21
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk