Årskalender 2020/21

August:
8.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
11.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
12.8. Forældremøde 0. kl. kl. kl. 19.00-21.00
13.8. Forældremøde 1.-2. kl. kl. 19.00-21.00
LEJRSKOLEN er aflyst
erstattes af kontaktlærerdage onsdag og torsdag.
de, 19.+20. aug. Mere herom fra lærerne.
21.8. Skole lukket - SFO åben
24.8. Forældremøde 3.-4. kl. kl. 19.00-21.00
25.8. Forældremøde 5.-6. kl. kl. 19.00-21.00
27.8. Generalforsamling 19.00 (spisning kl. 18.00/tilmelding)
31.8. Forældremøde 7.-8. kl. 19.00-21.00
 
September:
9.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
12.9 Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
 
Oktober:
Uge 41 Emneuge - Get Moving
8.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
9.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
27.10. Åben Skole Aflyst
 
November:
9.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
9.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
19.11. Skolefest kl. 18.00-21.45 Aflyst 
21.11. Julemarked Aflyst
25.11. SFO Juletur 
30.11. Juleklippedag 8.30-13.35 Kun for elever
 
December:
3.12. SFO Julefrokost.
8.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
18.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00
21.12.-3.1. Juleferie skole
21.+22.12 SFO åben efter behov 
23.12-3.1. SFO lukket
 
Januar: 
4.1. Skolen starter igen
11.-12.1. Skole-hjem samtaler 5.-6. kl. 
13.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
14.1. Forældremøde kl. 19.00-21.00 for 7.- 8. kl.
19.1. Skole-hjem samtaler 0. kl. 
21.1. Skole-hjem samtaler 1.-2. kl. 
25.1. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl. 
28.1. Skole-hjem samtaler 3.-4. kl. 
 
Februar:
Uge 5 Årsopgave - projektuge
4.2. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
3.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl. 
4.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl.
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov)
12.2. Fastelavn fril kl. 13.00
 
Marts:
8.3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 12 Emneuge (aflyst)
25.3. Åben skole (aflyst)
Uge 13 Påskeferie skole - SFO åben
 
April:
6.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
5.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
10.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00 (aflyst - holdes i udvalg)
27.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. St. Bededag skole + SFO lukket
 
Maj:
4.5. Bestyrelsesmøde kl.19.00
13.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
14.5 Skole og SFO lukket
24.5..2. Pinsedag - Skole og SFO lukket
26.5. Søndersøløbet i Viborg (aflyst)
Uge 22 Emneuge (aflyst)
 
Juni:
Uge 22 Emneuge (aflyst)
2. el. 3.6. Aftenarrangement på skolen ifbm. byfest og emneuge (aflyst)
17.6. Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00 (aflyst)
22.6. Sommerudflugt kl. 8.00-17.00 (aflyst)
24.6. Afslutning med 7.-8. kl. 17.00-21.00
25.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Skole: Sommerferie uge 26 
SFO: åben uge 27
 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli uge 27+28+29+30+31
SFO åben uge 27+28
SFO lukket uge 29+30+31
  
August
Skole: Sommerferie 31
SFO lukket uge 31. Åbner uge 32
 
Første skoledag bliver 7august 2021 kl. 9.00. 
I forbindelse hermed indkaldes der til møde om skoleårets
forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre
til børn i Børnehuset og på skolen ifgl. udvalgslister.
 
Red 03.07.20
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk