Årskalender 2019/20

August:
10.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
13.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
20.8. Forældremøde 0.-1. kl. kl. 19.00-21.00 
21.8. Forældremøde 2.-3. kl. kl. 19.00-21.00 
22.8. Forældremøde 4.-5. kl. kl. 19.00-21.00
36.8. SFO-kaffe
27.8. Lejrskole for 0.-8. kl til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
28.8. Lejrskole 0.-3. kl. hjem
29.8. Lejrskole 4.-8. kl. hjem (0.-3.kl. i skole)
30.8. Skole lukket - SFO åben
 
September:
3.9. Forældremøde 6. kl. kl. 19.00-21.00
4.9. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
4.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
21.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
30.9. SFO-kaffe
 
Oktober:
3.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 41 Emneuge - Get Moving
11.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
23.10. SFO bedsteforældredag 
29.10. Åben Skole
 
November:
4.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
11.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
21.11. Skolefest kl. 18.00-21.45 
22.11. Juleklippedag 8.30-13.35
23.11. Julemarked på skolen
27.11. SFO Juletur AFLYST -FLYTTET TIL D. 5. DEC
29.11. SFO-kaffe
 
December:
3.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
4.12. SFO Julefrokost.
5.12 SFO Juletur
19.12. SFO-kaffe
20.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00
21.12.-5.1. Juleferie - skole og SFO
 
Januar: 
2-3.1. SFO åben
6.1. Skolen starter igen
8.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
13.1 Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. 
14.1. Forældremøde kl. 19.00 for 7.- 8. kl.
14.1. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. 
15.1. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. 
16.1. Skole-hjem samtaler 2.-3. kl. 
20.1. Skole-hjem samtaler 4.-5. kl.
21.1. Skole-hjem samtaler 4.-5. kl.
22.1. Skole-hjem samtaler 6. kl.
Uge 5 Årsopgave - projektuge
29.1. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl.
30.1. SFO-kaffe

Februar:
3.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl. 
4.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl.
6.2. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov)
24.2. Fastelavn
28.2. SFO-kaffe
 
Marts:
3.3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
9.3. Temamøde om prøvefrihed
26.3. Åben skole
27.3. SFO-kaffe 
 
April:
1.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
4.13.4. Påskeferie skole.
6.-8.4. SFO åben
13.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
18.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00
26.4. Konfirmation 7. kl. 
29.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. SFO- kaffe

Maj:
5.5. Bestyrelsesmøde kl.19.00
8.5. St. Bededag - Skole og SFO lukket
21.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
22.5 Skole og SFO lukket
Uge 22 Emneuge 
26.5. Søndersøløbet i Viborg
28.5. Aftenarrangement på skolen ifbm. byfest og emneuge 
29.5. SFO-kaffe
 
Juni:
10.6.2. Pinsedag - Skole og SFO lukket
5.6. Grundlovsdag Skoledag - lukker kl. 12.00 
18.6. Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00
23.6. Sommerudflugt kl. 8.00-17.00
26.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
26.6. SFO-kaffe
Skole: Sommerferie uge 27 
SFO: åben uge 27
 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli uge 27+28+29+30+31
SFO åben uge 27+28
SFO lukket uge 29+30+31
  
August
Skole: Sommerferie 32
SFO lukket uge 31. Åbner uge 32
 
Første skoledag bliver 8. august 2020 kl. 9.00. 
I forbindelse hermed indkaldes der til møde om skoleårets
forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre
til børn i Børnehuset og på skolen ifgl. udvalgslister.
 
Red 8.7.19
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk