Klasseside 7.-8.

D. 25.11./AF
INFO TIL VALGHOLD
-MADKUNDSKAB+ HÅNDVÆRK/DESIGN:
Der er ikke valgfag i uge 51, eleverne har derfor fri kl. 12.45 denne dag. 
 
 
JULEKLIPPEDAG d 30. november kl. 08.30 - 12.45

Så nærmer den skønne julemåned sog snart, og derfor skal vi have pyntet skolen op.
Der skal mebringes en saks, samt madpakke og drikkedunk.
Der bliver serveret æbleskiver i løbet af dagen.
Grundet Corona bliver det, desværre, UDEN forældre i år.
Hilsen Lærerne
Lørdag den 21/11-20 LS:
 
Info om fremlægning mandag-onsdag i næste uge:
 
Alle skal dog være parate til at fremlægge fra mandag, hvis der skulle ske, at være sygdom hos nogle elever.
 
7.klasse skal fremlægge i:
12-15 min. for en elev.
18-20 min. For to elever.
8.klasse skal fremlægge i:
18-20 min. for en elev.
20-25 min. for to elever.
Der evalueres i 5-10 min. bagefter, og ingen spørgsmål må stilles fra resten af klassen.
Mandag:
Kl.8.30-8.55: William
Kl.9.00-9.30: A.K., Johanne og Frida
Kl.9.35-10.00: Nanna C.
PAUSE
Tirsdag:
Kl.8.30-9.00: Valdemar og Noah M.
Kl.9.05-9.40.: Nanna V. og Sara.
Kl.14.25-14.55: Kasper og Simon
Onsdag:
Kl.8.30-9.00: Niels og Noah S.
Kl.9.05-9.30: Mathias A.
Kl.9.35-10.00: Benjamin L.
PAUSE TIL KL.10.20
Kl.10.25-11.00: Frederik B. og Mathias D.
Kl.11.05-11.35: Elise
Kl.11.40-12.10: Elias
Kl.12.50-13.15: Kristoffer
 
Grundet Corona, kan forældre desværre ikke komme og se deres børn fremlægge. Vi håber dog på, at det ser anderledes ud i uge 6.
 
Vh. Louise 
Fredag den 20/11-2020:
 
En lille opsamling efter de sidste par uger..
 
Vi har desværre måtte sige farvel til to elever i klassen, Marckus og Asbjørn. Ikke sjovt pludselig at skulle sige farvel til sine "børn", men vi håber, at de begge kommer til at stortrives på deres nye skoler.
 
Vi har lige afsluttet en god, hektisk og arbejdsom projektuge, hvor eleverne har knoklet, og nogle også derhjemme efter skole. Dejligt at se dem i en anderledes måde at arbejde på, og jeg har arbejdet mere personligt og intensivt med dem. Det har været hyggeligt at lære dem at kende på en anden måde. 
 
Jeg vil opfordre jer forældre til at støtte jeres børn i at få øvet godt på deres fremlægning (og tage tid på den), da dette er en vigtig del af deres læring. Og arbejder de i en gruppe, så er det endnu mere vigtigt at støtte dem i, at mødes (kan gøres digitalt) og få øvet. De SKAL simpelthen øve på deres fremlægning. Så vær sød at hjælpe og støtte dem. 
 
Igen kommer en bøn til jer om at hjælpe jeres børn til at få set på lektiesiden. Der er desværre for mange, der ikke får lavet deres lektier og/eller afleveringer til tiden. Og det vil vi gerne have prioriteret højere end det er blevet i dette skoleår indtil videre. 
 
God weekend :)
Hilsen Louise 
D. 20.11 /AF
 
JULETRÆSSALG 2020:
SOM AFTALT PÅ FORÆLDREMØDE HER PLANEN FOR JULETRÆSSALG
TRYK PÅ LINK FOR AT SE VEDHÆFTEDE SEDDEL:
Mandag den 16/11-20 LS:
 
Info til forældrene:
Der er igen blevet ringet en opfordring ind fra en bekymret borger til cyklisterne fra den vej fra Foulum og ind mod skolen.
Om morgenen er der ikke lys eller lys nok på cyklerne. Pas nu godt på jeres børn og sørg for, at de både har lys og vest på, så de ikke bliver kørt ned. 
LS 5.11.20:
 
Kære forældre.
 
En stor bøn til Jer: Vær sød at få tjekket op på Jeres børns lektier. Alt for mange får ikke lavet dem til tiden, heller ikke deres afleveringer. Og det at I tjekker Jeres børns lektier, er også en anerkendelse af deres arbejde. 
 
 
Der skal indbetales 100kr. pr. barn til klassekassen til Lone Jensen på 26828106
S.U. 15/9-20.
Referat fra forældremøde 31.09.20.:
 
Vi har glædet os til et nyt og godt år med jeres børn.

To-lærer-ordning: Vi er så heldige, at vi har to lærere på i de fleste timer, så vi kan få mere ro på og hjælp til så stor en klasse. Flere muligheder (opdeles efter klasse, niveau o.a.…).
Ansvar: De går nu i 7. og 8.klasse. Det betyder, at de er i udskolingen og nu skal tage mere ansvar for egen læring. Dog skal I stadig støtte jeres barn i at få lavet deres lektier (de har ofte en hel uge til det).
Det er en anerkendelse af dit barns arbejde, at du tjekker, om dit barn har lavet sine lektier.
Tjek op på om jeres børn har fået pakket alt med i deres skoletaske (I skal ikke pakke den for dem).
Samarbejde: (kontaktes helst over telefon, da sms kan misforstås). Er det større ting, så ser vi helst at vi mødes.
Lektier: Vi går ud fra at lektierne bliver lavet, og at det er noget de kan eller skal træne derhjemme. Ellers skal I forældre give os besked, hvis jeres barn har svært ved det. De kan nå at lave en del heroppe, og skolen må gerne benyttes til sfo’en lukker. Hvis ikke lektierne bliver lavet, så giver vi besked til jer.
Vi vil gerne styrke deres sammenhold:
KOM MED projektet, som de startede med Mette og Kristian sidste år, fortsætter vi med. Der mangler stadig en overnatning og 1-2 dage udover de dage med en overnatning, grundet Corona. Nye datoer er den 16.september i de første 3 timer, hvor skal vi være nede ved Tjele Langsø og lave øvelser og 1.-2.oktober med overnatning. Nærmere info følger.
Bøger: Skal pakkes ind, eleverne skal passe på dem og er deres ansvar. Hvis de ikke
kan passe på dem, så kan det medføre en regning. Det samme gælder med cd'en bagi tyskbogen.
Computer: Alle skal have en computer med som virker og som er ladet op. Ellers er det svært at gennemføre undervisningen derpå.
Holdning til mobiler, snap, alkohol etc. Vi vil få en SSP-konsulent til at komme ud og snakke med dem og jer.
Sociale medier: Vi vil opfordre jer til at tjekke jeres børn færden på de sociale medier, da de snyder meget. Vi hører jo, at nogle ligger med deres telefon/Ipad/computer til sent om aftenen eller ud på natten nogle gange. Derudover bliver der sendt snaps i timerne og filmet. Bliver lærerne filmet, så stopper samarbejdet med denne elev. De elever, som ikke kan nøjes med at bruge sin mobil til musik eller undervisning i skoletiden, vil få den taget fra sig. Derudover tolererer vi ikke mobning i klassen, enten ved at skrive noget grimt (også i sjov), holde en ude eller andet over de sociale medier. Snak med jeres børn om dette.
Forældreråd: Det blev Maybrith Lange, Anne Faber, Mette Ejsing-Duun og Helena Smaakjær. Kasserer er fortsat Lone Jensen. Og de to almindelige klassekasser bliver lagt sammen. Dog bliver studieturs-klassekassen stadig kun for 7.klasse.
Corona: Vi er stadig underlagt retningslinjerne. Dette har afgørende betydning for både ture ud af huset og teaterforestilling etc.
Lejrskole: Sverige (endagstur). Så snart muligheden byder sig, så vil vi prøve at komme afsted.

Engelsk: I de to lektioner tirsdag er de to lærere, Karoline og Mette S. Her deler de klassen over i to lige hold. Dette gør de for, at der kan snakkes mest muligt engelsk i disse timer. Da det i denne alder er lidt akavet at skulle tale et fremmessprog, så skaber det trygge rammer for alle at være på mindre hold. 
Desuden får eleverne mere støtte, lige på det niveau, hvor de er. 
Lektierne vil blive skrevet med lærernes initialer foran, så er man på Karolines hold står der KS foran, og er man på Mettes hold står der MS foran.
Timen fredag er med Mette, hvor der pt. arbejdes med tekster om det engelske skolesystem.
onsdag den 2. september

HUSK alle må klæde om til idræt, og skal i bad efter idræt fra og med 1. september

Hilsen Kristian
Så har vi været igang med dette skoleårs første uge tilbage i skolen og fulgt skemaet (næsten helt). 
Dejligt at se dem aktive igen i timerne og hygge sig med hinanden i frikvartererne også.
 
Husk at tjekke deres lektieside, da der er flere, der allerede har glemt at lave deres lektier i denne uge.
 
Deres taske skal altid indeholde en computer, penalhus med alt til skolen, drikkedunk, mad og frugt, samt høretelefoner (disse er vigtige, da de skal kunne lytte til en lydfil sammen, men hver for sig, o.l.), og bøger til dagens fag. Godt nok er de i udskolingen, men ikke alle får husket alle tingene, så det er jeres ansvar som forældre at få tjekket op på det. 
 
Onsdag og torsdag kommer der info om i morgen, da vi lige mangler at få de sidste detaljer på plads.
 
God søndag :)
 
Varme hilsner fra Louise :)  
7.8.20
Kontor Nyt – uge 32

Så er vi tilbage – altså lærerne. Nyt skoleår venter det 13. i rækken og med 88 elever tilmeldt fra 0.-8. klasse. Vi glæder os til at komme i gang, og ser frem til mange gode dage sammen med eleverne og et godt samarbejde med jer forældre.
Vi har holdt vores første rigtig lærermøde i dag og igen snakket om hvordan vi bedst muligt starter op set i lyset af, at vi stadig skal tage en masse hensyn ift. Corona. Vi har vendt og drejet vores plan for dagen i morgen og har besluttet nogle ændringer, derfor bliver dagen i morgen således:

Første skoledag i morgen
• Mødetid for 0.-4. kl. 9-11.30
• Mødetid for 5.-8. kl. 9.30-12.00
• Fælles start i skolegården for alle børn i ovennævnte grupper og forældre. Lærerne står fordelt i skolegården for at samle deres klasse. Forældre skal være bagerst mod Genvej. Forældre til 0. klasse må gerne stå ved deres barn.
• Da vi skal undgå for mange personer i klasserne, kan forældre ikke komme med ind i klasserne, bortset fra forældre til de nye elever i 0. klasse.
• Alle børn skal medbringe en lille 10-madpakke og drikkedunk.

Efter eleverne er gået til time vil der være lidt kaffe til forældrene i gymnastiksalen. Indgang hertil gennem hoveddøren og udgang i enden af gymnastiksalen.

Udvalgsmøder for alle forældre starter kl. 10. Alle udvalgsmøder afholdes med afstand på græsset
ved stadion.

Der bliver Ingen fælles afslutning.

Madpakker
Der vil fortsat ikke være mulighed for at bruge køleskab og mikroovn, så sørg for ”nemme håndterbare” madpakker hver dag.

Lejrskole
Den planlagte lejrskole fra den 18.- 20. aflyses også dette pga. de skærpede regler ift. Corona. Der vil i stedet være almindelig skolegang mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag vil være klasselærerdage med vægt på at få klasserne rystet godt sammen. Mere herom senere.
Husk skolen er lukket fredag den 21.

Nyt personale
Udover vi helt officielt i morgen kan byde Maj-britt velkommen som vores nye lærer, ja så skal vi faktisk også byde velkommen til endnu en ny lærer. Det er Chanette Havn, som mange kender fra tidligere ansættelser her på skolen og i børnehuset. Chanette skal være støttelærer i 1.-2. klasse og 3.-4. klasse. Med denne støtte vil enkelte elever og klasserne som helhed forventet få godt udbytte af timerne.

/TK
 
 
 
8/6-2020
Så er der Gratis Børnebøger til hele sommeren

Der er aldrig blevet læst så mange bøger online som under skolelukningen, så det er nu, vi skal holde fast i de gode vaner. Det er nu, vi skal stoppe læsegabet og stopfodre læselysten.

Proceduren er som altid:
• Vi stiller 22 børnebøger gratis til rådighed fra nu til og med den 9. august
• ingen login, ingen registrering, ingen betaling, ingen restriktioner
• læs bogen med det samme, direkte på din pc, iPad eller smartphone
• spænding, humor, alvor
• vælg mellem streamede ”e-bøger” og et par spil
www.gratisbørnebøger.dk

Læs sammen med næsten 800.000 andre – også i undervisningen
Med tæt på 800.000 besøg på sitet siden sommeren 2014 har forfatterne bag læselystkampagnen GratisBørnebøger bevist, at man godt kan få børn til at læse løs, når bare bøgerne er lette at gå til.

Rigtig god sommer!
Bedste hilsner
Gratis Børnebøger


/mette b


 
torsdag 14/5-2020
Til alle med børn med læse- og skrivevanskeligheder

Der er kommet en ny portal, ordblindhed.dk, der skal være hele Danmarks ordblindeportal, hvor man kan finde instruktionsvideoer, artikler mm.

Klik ind og kig på den!

mvh
Mette B
onsdag 29/4-2020
 
FJERNUNDERVISNING - EN OVERSIGT

mandag: dansk (Louise)
tirsdag: matematik (Karoline)
onsdag: sprog (Louise)
torsdag: naturfag (Karoline)
fredag: dansk/ fortælle (Torben)

Dagsrutinen er sådan her:
8.00-8.30: godmorgen og fælles intro
8.30-13.00: arbejde i arbejdsgrupper og alene
10.00-11.00: I kan blive ringet op af læreren, hvis I har stillet et spørgsmål på sms inden.
13.00-14.00: spørgetid for enkelte elever eller en arbejdsgruppe
14.00: aflevering/ opgaverne skal være færdige
14.00-14.30: opsamling, tak for i dag
 
 
mvh
Mette B
tirsdag 21/4-2020
ORDBLINDELAB

Vi har fået adgang indtil videre til siden ORDBLINDELAB, hvor alt det nyeste indenfor læse-skrive teknologi findes med instruktionsvideoer mm.

Hvis I har spørgsmål til jeres programmer er det derfor en rigtig god ide at kigge på denne side for svar.

mvh
Mette B
 
 
17/4-20
NYT OM FJERNUNDERVISNING FRA UGE 17
Fra mandag d. 20. kommer fjernundervisningen til at få nye rammer. Det betyder, at der hver dag vil være én lærer, der er ansvarlig for fjernundervisningen. Han/hun vil sige godmorgen og give en kort introduktion til dagens arbejde hver dag kl. 8 på Teams. Derefter skal der arbejdes selvstændigt og i arbejdsgrupper frem til kl. 13. Fra kl. 13-14 er den pågældende lærer til rådighed på telefonen og kan kontaktes for at få hjælp. Kl. 14 er der hver dag fælles opsamling med lærer ligeledes på Teams.

Skema til fjernundervisning bliver således som følger:
Kl. 8.00-8.30: Godmorgen og introduktion på Teams
Kl. 8.30-13.00: Selvstændigt arbejde i grupper eller individuelt
Kl. 13.00-14.00: Læreren er til rådighed på telefon til at vejlede og hjælpe med dagens opgaver
Kl. 14.00-14.30: Fælles opsamling og tak for i dag på Teams

Alle elever skal mandag morgen tilgå Teams. Her følger en guide til dette:
- Gå til www.office.com
- Log ind med dit Office-login. Hvis du ikke har dette, skal du kontakte Karoline.
- Tryk på Teams - Når du kommer ind på Teams, er der nogle forskellige valgmuligheder til venstre. Her skal du vælge ”Kalender” og trykke ”Deltag” på det møde, der er planlagt til mandag kl. 8.00.
- Når du kommer ind i mødet, skal du slå lyden fra din mikrofon, så det kun er læreren, der snakker.

Mere information om brugen af Teams vil komme, når vi snakker sammen mandag. Første punkt er blot, at alle kan logge ind og kan tilgå de møder, vi lærere opretter.

Mvh. Karoline
16/4-2020

Til alle i 7.-8. klasse, der bruger CD-ord

Vi har fået adgang til programmet MiVo, hvor man kan træne sine færdigheder i brugen af CD-ord. Få genopfrisket #_* så I er helt skarpe, når I skriver tekster.

Klik ind her: MiVo
og log ind på programmet med uni-login.

Velbekomme ☺️

Hilsen Mette B
 
 
 
Kære elever.
Så kom vi til sidste dag i den første anderledes uge med fjernundervisning. Jeg håber, at i alle kan holde modet oppe, og synes det er en ret så spændende måde at lære på, nu når vi ikke kan være sammen.
 
 
Alle skal huske at få lavet opgaverne færdige på Alinea. Jeg kan se derinde, hvem der har lavet og hvem der mangler. Og i Ny skriftlig for syvende og ottende tages der billeder af de færdiglavede sider, som sendes til mig på 42372610 (har jeg også skrevet på Classroom). Derudover så få skrevet "færdigt" på Classroom, når i har lavet jeres lektier. Dette giver mig et bedre overblik. 
 
Jeg håber, at i får slappet af i weekenden og IKKE  samles for at hygge jer med venner og familie, men tager dette seriøst. Mine børn er i hjemmekarantæne hos deres far, da de har været til guldbryllup med nogle, der var smittede, og de hoster alle meget. Så vi tager det meget seriøst! 
 
Mange hilsner fra Louise 
Hej 7./8.klasse :) 
 
Så er ugen med fjernstudie startet. Det hele er lidt mærkeligt, men jeg ved, at i er dygtige indenfor digitale læremidler, så i skal nok klare det. Ellers står vi lærere til rådighed pr. telefon eller over vores "Classroom" med hjælp til jeres lektier.
Så forældre, i skal ikke frygte, at i skal til at lære dem det hele, men i skal støtte dem i, at de får lavet deres lektier. Der bliver skrevet på lektiesiden, og også gjort opmærksom på, hvis der bliver skrevet på classroom, med lektier. 
Mange hilsner fra Louise :) 
 
 
13/3-2020
Godmorgen 7./8. og forældre.

Jeg har oprettet en gruppe til klassen på det, der hedder Google Classroom. Det gør det let for mig og jer at følge med i de opgaver, I laver hjemme de næste 14 dage. I skal logge ind på Google Classroom med jeres Google-konto, og så skal I tilføje en gruppe ved at bruge koden: jhdnhus.

Hvis I downloader Google Classroom som app, får I notifikationer, når der bliver lagt en ny opgave ind til jer.

Jeg vil være online til at besvare spørgsmål, og jeg kan kontaktes på tlf. 22 33 80 53, når man har brug for hjælp.
 
Vh. Karoline
 
7/2-2020
 
Fastelavn
Mandag d. 24. februar er der fastelavn på Langsø Friskole

Eleverne møder til alm. tid og medbringer madpakker og drikkedunk samt deres udklædningstøj. Vi skal slå katten af tønden, hygge og lege hele dagen. Alle kommer udklædt store som små, og der vil blive serveret en fastelavnsbolle sidst på dagen.
Vi vil derfor blive meget glade, hvis I forældre vil bage lækre fastelavnsboller til klassen😊 Giv besked til klasselæreren😊

Program for dagen:

kl. 8.30-9:00 Morgensamling
kl. 9:00-9:45 Tager vi udklædningstøj på og bliver sminket. Vi har teatersminke på skolen, og de store elever 7-8 kl. samt os lærer hjælper med at sminke.
Kl. 9:45-10:00 Klasserne går catwalk
Kl. 10:00-10:30 10-madpakker
Kl. 10:30- 11:20 0.-4. klasse slår katten af tønden. 5-8 kl. går i hallen og spiller bold
Kl. 11.20-12:05 12-pause
Kl. 12:05-12:55 5-8 kl. slår katten af tønden og 0-4 kl. går i hallen og spiller bold
Kl. 13:55-13:15 Kåring og fastelavnsboller
Kl. 13:15-13:30 Oprydning og duks i klasserne. Derefter fri/SFO


Lærerne kårer årets bedste udklædte elever i de forskellige kategorier. Eleverne kårer årets bedste udklædte lærer.
Nogen ved allerede, hvad de skal være udklædt som. Andre kan lade sig inspirere af de kategorier, der står nedenfor.


Kåringer til årets bedste udklædte i kategorierne:
• Årets bedste dyreudklædning
• Årets bedste madudklædning
• Årets bedste efterligning
• Årets bedste eventyrlige udklædning
• Årets Sjoveste udklædning
• Årets par
• Elevprisen: Årets bedste lærer


Vi glæder os til en sjov, kreativ og hyggelig dag sammen med jeres børn.
Venlig hilsen lærerne

På fredag skal klassen på Klejtrup musikefterskole kl.10-12.20. Jeg vil gerne at et par forældre kan hjælpe med at køre. Jeg kan selv have 4 elever med i bilen. 
 
Meld gerne tilbage til mig på 42372610 med navn og hvor mange i kan have med (eller på oplaget på facebook).
 
Mvh. Louise
Liste over fremlæggelser på mandag 3/2-20:

Liste over fremlæggelser mandag den 3/2-20:
Kl.9.00-9.15 Anton
Kl.9.15-9.30 Lasse
Pause kl.9.30-9.40
Kl.9.40-9.55 Frederik B.
9.55-10.10 Frederik EM.
Pause kl.10.10-10.30
Kl.10.30-10.45 Julie
Kl.10.45-11.00 Mathias
Pause kl.11.00-11.15
Kl.11.15-11.30 Benjamin C.
kl.11.3o-11.50 Emmelie
pause kl.11.50-12.20
Kl.12.20-12.35 Asbjørn
Kl.12.35-12.50 Emil
Kl.12.50-13.05 Chilas 
I forældre er velkomne til at se jeres eget barns fremlæggelse.
13.01.20.
P-fag: madkundskab er aflyst i dag pga. sygdom
/TK
 
___________
09.01.20
Valgfag aflyst pga. sygdom
/TK
 
8/1-20
SubReader
Især til børn med dysleksi, men de andre må også prøve:
Vi har fået gratis adgang til SubReader frem til 6/4-20. SubReader kan læse undertekster op på film, der er tekstede.

For at børnene kan bruge det i undervuisningen, skal de have downloaded app’en SubReader til deres telefon og medbringe både telefon, lader og hovedtelefoner på skolen.

Søg på AppStore eller googleplay for app’en til telefonen. Når app’en skal bruges logger man ind med uni-login.

Jeg har lagt et lille filmklip op på klassens facebookside, så I kan se, hvordan det virker.
mvh Mette B
 
Husk at der er forældremøde tirsdag den 14/1-20 kl.19.00-21.00. Dette vil omhandle (især) projektugen og også jeres rolle i den.
 
Der er skolehjem-samtaler onsdag den 28/1-20.'Tidspunkterne er følgende:
 
kl.14.30: Chilas
kl.14.50:Emmelie
kl.15.10:Benjamin C.
Kl.15.30: Anton
kl.15.50: Lasse
Kl.16.10: Julie
kl.16.30: Mathias
kl.16.50: Hjalte
kl.17.10: Asbjørn
kl.17.30: Frederik EM.
kl.17.50: Frederik B.
kl.18.10: Emil
 
Hvis i ikke kan på det givne tidspumkt, så skal i få byttet inbyrdes. 
 
Godt nytår :) 
 
Lucia for pigerne i 3.- 8. klasse

Fredag d. 13. december kl 08.30 går vi Lucia optog på skolen.

MØDETID SENEST KL: 08.10.

Herefter i Børnehuset og tilsidst på Pensionistgården.
Pigerne skal have hvid trøje, gerne med lange ærmer, hvide strømper og hvide gamasher/strømpebukser eller lignende.

Vi øver i skoletiden op til.

Hilsen Mette S
18.11.19
Vedr. de kommende skoleår har vi brug for lidt pejlning af eletallet. Se mere her:
Kommende skoleår

/TK
_________________________________________________________________________
 

Vil i sende alle de paprøret fra toiletruller og køkkenruller med jeres børn i skole senest fredag så er vi klar til en bæredygtig juleklippedag👍🏽🌺
 
hilsen Trine
30.10.19
Orientering om orden m.m
Se brevet HER
/TK
_______________________
 
29/9-19
Hej alle forældre,
 
Så er vi kommet godt igang med skoleåret og dermed også matematikundervisningen. 
 
Jeg vil derfor gerne bede jer om at anskaffe en formelsamling til jeres børn, så de kan begynde at lære den at kende og kan anvende den, når de skal lave problemløsning. Jeg foreslår denne: Formelsamling
 
Det er også en fordel, hvis de har den lommeregner, der hedder TI 30XB, da jeg dermed er sikker på, at den har alle de funktioner, der skal anvendes til afgangsprøven i 9. klasse. De kan dermed lære den godt at kende og bruge den samme lommeregner gennem hele deres skolegang. 
 
Venlig hilsen
Karoline
Emneuge: Motionsuge.

Vi skal i uge 41 have emneuge, hvor vi traditionen tro har motionsuge. Børnene skal i løbet af ugen dyrke forskellige aktiviteter:
1) Gøglerdag, hvor motorikken bliver udfordret
2) Da far var dreng, her leger vi gamle lege, som mor og far legede på gaden og i skoven
3) Dragedag, vi bygger og får en drage til at flyve
4) Svømmehal (kun 2.-8. klasse) 2.-6. klasse laver vandlege og vand tilvænningsøvelser, men 7.-8. klasse SKAL tage svømmemærke.
5) Læs og løb (0.-1. klasse).

HUSK: tøj til at bevæge sig i, madpakke, drikkedunk, (cykel for dem, der vil cykle fredag), badetøj m.m. til svømmehalsdag.
Bog til Løb og læs (0.-1. klasse).
Fredag skal vi have skolernes motionsdag, 4.-8. klasse må cykle på en lukket bane på cykelstien, lige uden for Vammen, mens resten af eleverne skal løbe på lukket bane inde i Vammen.
Alle dage starter 08.30 med morgensamling, og fri klokken 13.30. Dog har de børn der er i svømmehallen, først fri klokken 14.36 den dag de er i svømmehallen.
Fredag er fra 0830-1200 for alle!

Mandag: Hjælper 0.-1. klasse
Tirsdag: Hjælper 0.-1. klasse
Onsdag: Hjælper 0.-1. klasse
Torsdag: Svømmehal - svømmemærker
Fredag: Skolernes motionsdag

7. – 8. klasse følger fast 0.-1. klasse.
Vi mangler 4 forældre til mad og trafik observation, meld ind på 60 94 67 94.
Hilsen Lærerne 😊
I morgen onsdag den 18/9:
Da jeg skal på sygehuset, og der ikke er andre, der kan overtage min undervisning lige i morgen, så har klassen fri kl.12.45. De må gerne blive i klassen og lave lektier, men der skal være ro. De vil få lektier med hjem. 
Vh. Louise
Studietur.
 
Sååå er det snart søndag, og jeres børn er blevet lidt klogere på turen :) 
De skal ikke have sengelinned eller soveposer med, da det hele er dernede. Dog en nakke- eller alm. hovedpude + et lille tæppe til busturen. 
Derudover får vi opbevaret vores bagage den sidste dag, mens vi er rundt i Prag :) 
 
De er blevet inddelt i grupper til overnatning i Terezin, hvilket de har fået besked om i dag. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at opleve Tjekkiet med jeres guld, og håber at alle bidrager positivt.
 
Vh. Trine og Louise :) 
eReolen GO!

Kære allesammen,
Vi er så heldige at skolen har fået adgang til lyd- og e-bøger på bibliotekernes tjeneste eReolen GO! Det eneste I skal gøre er at logge ind med barnets uni-login. Så kan barnet låne 10 lydbøger og 10 e-bøger om måneden.
Disse bøger kan barnet lytte til eller læse selv eller sammen med jer. Der er både børne- og ungdomsbøger at vælge imellem og i mange genrer.

God fornøjelse!
mvh
Mette B
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk