Velkommen

Vi er en lille friskole med pt. 88 elever tilmeldt skoleåret 2017/18. Vi er i gang med vores 9. skoleår, hvor vi tilbyder undervisning fra 0.-8. klasse.

Det er besluttet at skolen tilbyder 9. klasse. Tilmelding hertil skal ske med et års varsel, dvs. i august måned året før start i 9.

Med 9. klasse på Langsø Friskole kan hele grundskoleforløbet således gennemføres på Langsø Friskole.
 
Skolen har til huse i nyrenoverede bygninger på adressen Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele.

Langsø Friskole er inspireret af den Grundtvig-Koldske friskoletradition. Vi vægter læring, trivsel, samarbejde og sundhed samtidig med, at det faglige altid er i højsæde. Som særlige tilbud har vi profilfagene: Kreativ-design, idræt-udeliv samt musik-drama. Hertil en stor indsats for læsning gennem bl.a. AKLALÆR-systemet.

Vi er en skole, som tager udgangspunkt i den enkelte elev, elevernes forskelligheder og det faglig niveau, således eleverne oplever størst mulig glæde og succes.

Vi mener, at trivsel er en af forudsætningerne for god læring, og derfor forventes et tæt og gensidig samarbejde mellem skole og hjem. Skolen skal være et trygt sted for alle.

Hertil er vi en skole, som fremmer det sunde barn både fysisk og psykisk. Det betyder, at vi har fokus på sundhed for både krop og hoved.

Som forældre får du reel indflydelse på dit barns skolegang som en del af et forpligtende fællesskab.
 
Langsø Friskole - en beskribelse

En mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af vores skole kan findes her

 
red.7.12.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk