Årskalender 2017/18

August:
13.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
16.8 Bestyrelsesmøde kl. 19.00
22.8. Forældremøde 0.-1. kl. kl. 19.00-21.00 
23.8. Forældremøde 2. kl. kl. 19.00-21.00
24.8. Forældremøde 3. kl. kl. 19.00-21.00
28.8. Forældremøde 4. kl. kl. 19.00-21.00
29.8. Forældremøde 5.-6. kl. kl. 19.00-21.00
31.8. SFO-forældrekaffe

September:
4.9. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
6.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
18.9. Lejrskole 0.-8. kl. til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
19.9. Lejrskole 0.-8. kl.
20.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4 kl. hjem)
21.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4.kl. i skole)
22.9. Skolen lukket. SFO åben
23.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00

Oktober:
5.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 41 Emneuge - Get Moving
11.10. SFO-bedsteforældredag
13.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
24.10. Åben forældredag - besøg
24.10. Fællesforældremøde kl. 19.00-21.00
31.10. SFO-forældrekaffe

November:
2.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.00-19.00
7.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
23.11. Skolefest kl. 17.30-21.45
29.11.SFO & Klub juletur
30.11.SFO-forældrekaffe

December:
1.12. Juleklippedag
1.12. SFO & KLUB: SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING I JULEFERIEN
 
5.12. SFO Julefrokost
4.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
14.12. SFO-pebbernødeebagedag
19.12. SFO-forældrekaffe
20.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00 
21.12.-2.1. Juleferie - skole
21.12. SFO åben efter behov
22.12. SFO åben efter behov
23.12. 2.1. SFO juleferie

Januar: 
3.1. Skolen og SFO starter igen
8.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
10.1. Forældremøde kl. 19.00 for 7.- 8. kl.
15.1. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. kl. 15.00-21.00
23.1. Skole-hjem samtaler 2. kl. kl. 15.00-21.00
Uge 5 Årsopgave - projektuge
31.1. Skole-hjem samtaler 3. kl. kl. 15.00-21.00

Februar:
5.2. Fremlæggelser af projekt for 5.-8. kl.
6.2. Fremlæggelser af projekt for 5.-8. kl.
6.2. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
8.2. Skole-hjem samtaler 4. kl. 15.00-21.00
9.2. Fastelavn elever fri kl. 13.15
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov) 
19.2. Skole-hjem samtaler 5.-6. kl. 15.00-21.00
27.2. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl. kl. 15.00-21.00 2
28.2. SFO-froældrekaffe

Marts:
73. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
21.3. SFO-bedsteforældredag
22.3. Åben forældredag - besøg
23.3. SFO-forældrekaffe
Uge 13 Påskeferie

April:
2.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
4.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
21.4. Fællesarbejdsdag 9.00-15.00
25.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
27.4. St. Bededag skole og SFO lukket
30.4. SFO- forældrekaffe

Maj:
3.5. Bestyrelsesmøde kl.19.00
10.5. Kr. Himmelfartsdag - Fridag
11.5. Skole og SFO lukket
21.5. 2. Pinsedag. Skole og SFO lukket
Uge 22 Emneuge - Byfest
29.5. Søndersøløbet i Viborg for 5.-6. kl. Øvrige elever deltager om dagen 31.5. SFO-forældrekaffe
 
Juni:
5.6. Grundlovsdag. skole og SFO lukket 
14.6. Sommerudflugt
21.6. Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00
28.6. SFO-forældrekaffe
29.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Uge 27 Sommerferie
 
Juli:
Skole: Sommerferie hele juli. SFO lukket uge 29-31
 
August
Uge 31+32 Sommerferie 

Første skoledag er søndag den 12.08.18
 
Red 27.2.18
Langsø Friskole | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87 99 93 01 | mail@langsoe-friskole.dk